Tror Danmark kan stå overfor den verste rettsskandalen i nyere tid

I 1989 ble danske Erik Solbakke Hansen dømt til tvungent psykisk helsevern for å ha drept 38 mennesker. I en 200 siders lang rapport levert på oppdrag fra dansk TV 2 konkluderer avhørsekspert og gjesteforsker ved SMR, Dr. Asbjørn Rachlew at Solbakke kan være uskyldig dømt.

Avhørsekspert og SMR gjesteforsker, Dr. Asbjørn Rachlew briefer FNs torturkommité om norsk avhørsteknikk (desember 2018). Foto: UiO. 

Erik Solbakke har blitt omtalt som «Danmarks verste massedrapsmann». Han tilstod blant annet å ha stått bak drapet på en 15 år gammel jente og brannen på Hotel Hafnia i 1973 i København der 36 personer mistet livet.

Psykisk utviklingshemmet

Solbakke, som var psykisk utviklingshemmet, ble dømt utelukkende på grunn av sin egen tilståelse. Det fantes ikke tekniske bevis eller vitner som kunne knytte han til noen av de 38 drapene. Solbakkes IQ ble målt til 70, som indikerer at hans kognitive evner lå på et nivå som et barn mellom 10 og 12 år. Solbakke gikk bort i 1997, som dømt massedrapsmann. 

Krever granskning

I sin rapport, «Sakkyndig erklæring om avhørene av Erik Solbakke Hansen», med mandat fra Koncern TV- og Filmproduktion For Dansk TV 2, konkluderer Rachlew blant annet at det er begått så mange feil i rettsprosessene mot Solbakke at saken må gjennom en ny og grundig offentlig granskning.  

Det er etter mitt syn tvingende nødvendig fordi, dersom kun halvparten av mine kritiske innsigelser skulle vise seg å være rett, så er dommen mot Solbakke uansett fattet på et så sviktende grunnlag, at han meget vell kan være uskyldig dømt.

Rettsskandale

Rachlew hevder videre at en fullstendig og uavhengig granskning vil kunne avdekke den største rettsskandalen i moderne dansk rettshistorie. 

- Mine konklusjoner skaper betydelig tvil om informasjonen fra avhørene av Solbakke er innhentet på lovlig og betryggende måte. Det reiser i så fall spørsmål om bevisavskjæring. Her er det ulike hensyn som må balanseres. Det ligger utenfor mitt mandat å mene noe om, men jeg vil anbefale at danske myndigheter straks bør sette ned en uavhengig kommisjon med mandat om å undersøke hvorvidt dommene mot Erik Solbakke er rett. Jeg har ikke lest alle sakens dokumenter, men mine preliminære undersøkelser er bekymringsfulle nok. Jeg ser ikke bort ifra at en fullstendig og uavhengig granskning vil kunne avdekke den største rettsskandalen i moderne dansk rettshistorie. 

Les hele rapporten (pdf).

Drøftet i det Danske Folketinget

Saken har rystet Danmark, og en rekke eksperter, politikere samt familien til et av drapsofrene krever at saken gjenopptas. Forrige uke ble saken drøftet i rettsutvalget i det danske Folketinget. Møtet er tilgjengelig som web-tv på Folketingets nettsider

Universielle retningslinjer for avhør

Internasjonal avdeling ved SMR underviser politi i metoder skal forebygge tortur og hindre justisfeil i våre samarbeidsland. Vi arbeider for å bygge kunnskap om menneskerettigheter hos sentrale aktører i rettskjeden, som dommere, påtalemyndigheter og politi. Nasjonale avhørseksperter (inkludert Asbjørn Rachlew), universitetslærere og NGO-aktivister er viktige støttespillere i dette arbeidet.

Vi samarbeider og med en rekke FN-institusjoner, akademia og sivilsamfunnsorganisasjoner om å utvikle universielle retningslinjer for politiets etterforskningsmetoder, samt en manual og et kursopplegg i disse metodene for FNs egen politistyrke (UNPOL). 

Les mer om SMR sitt arbeid for å styrke rettsstat og rettssikkerhet

Emneord: RoL NCHR, Universal Protocol, Rule of Law, rettssikkerhet, Rettssystemet Av Susanne H. Flølo
Publisert 29. juni 2020 08:08 - Sist endret 29. juni 2020 08:40