Styrker samarbeidet på juss mellom Norge og Kina

En samarbeidsavtale mellom juridisk fakultet på UiO og Fudan University Law School ble undertegnet i Shanghai i dag. Formålet med avtalen er å fremme akademiske samarbeid, blant annet gjennom studentutveksling og felles forskning.

Undertegning av avtalen. Dekan ved Fudan University Law School, prof. Wang Zhiqiang og leder for Internasjonal avdeling ved SMR, Hilde Salvesen, som i denne anledning representerer Juridisk fakultet ved UiO.

Mangeåring samarbeid

Samarbeid mellom de to institusjonene har allerede pågått over lengre tid. Blant annet har SMR gjennom en årrekke samarbeidet med menneskerettighets-senteret ved Fudan om kursing av universitetslærere innen menneskerettigheter. - Det har også tidligere vært utveksling av jusstudenter mellom Fudan og UiO, forteller Hilde Salvesen, leder for Internasjonal avdeling ved SMR, som representerer Juridisk fakultet på denne turen. 

Med denne avtalen håper vi at samarbeidet vil styrkes ytterligere, forteller Salvesen.

UiO-delegasjonen vil neste uke delta i det faglige programmet under Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø’s besøk til Kina. Les Nybøs debattinnlegg i Aftenposten Derfor reiser vi til Kina og Akademisk samarbeid fører til utvikling.

Emneord: Kina, Menneskerettigheter, utdanningssamarbeid
Publisert 13. apr. 2018 11:09 - Sist endret 7. mai 2018 14:21