Ber om innspill fra sivilsamfunnsorganisasjoner før Norges "menneskerettighetseksamen" i FN

Sjette mai skal Norge for tredje gang høres i FNs menneskerettighetsråd om realiseringen av menneskerettighetene i Norge. NGOen UPR Info ber nå norske sivilsamfunnsorganisasjoner om bidrag til innledende runder før høringen. Disse rundene gjennomføres i Genève 2-5 april.

Nasjonspalasset i Genève (Foto: UiO/Susanne Flølo)

Disse innledende rundene (pre-sessions) representerer en påvirkningsplattform for nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner i stater som skal opp til høring i FNs menneskerettighetsråd.

Plattformen gir mulighet til å diskutere menneskerettighetssituasjonen, særlige utfordringer, og samtidig presentere/tilby forslag til hvordan utfordringene kan møtes av de landene som senere er gjenstand for landhøring i FN. 

I tillegg til Norge skal Albania, Bhutan, Brunei Darussalam, Den demokratiske republikken Kongo, Costa Rica, Elfenbenskysten, den Dominikanske republikk, Ekvatorial-Guinea, Etiopia, Den demokratiske folkerepublikken Korea, Nicaragua, Portugal og Qatar opp til "menneskerettighetseksamen" i mai 2019.

Ber norske sivilsamfunnsorganisasjoner om innspill

Den innledende runden for Norge foregår altså i tidsrommet 2-5 april. Det er bare én time som er satt av til Norge. I løpet av denne timen vil ulike norske sivilsamfunnsorganisasjoner bli gitt ordet for å stille spørsmål og gi anbefalinger til Norge før høringen. Møtene er offentlig og alle permanente delegasjoner inviteres til å delta, inkludert Norges faste delegasjon til FN i Genève.

Sivilsamfunnsorganisasjoner som ønsker talerett, blir bedt om å fylle ut et søknadsskjema på UPR Infos hjemmesider. For organisasjoner som tidligere har sendt inn en UPR-interesserapport, bør dette dokumentet også inkluderes i søknaden. På grunn av tidsbegrensninger vil ikke alle søkere få bevilget taletid.

Ytterligere informasjon om disse innledende rundene (pre-sessions) er tilgjengelig gjennom UPR Infos konseptnotat og en omfattende veiledning på nett. Et detaljert program og dato for hver innledningssesjon vil bli publisert senere.

Universal Periodic Review (UPR)

UPR er en periodisk gjennomgang (landhøring) av menneskerettighetssituasjonen i alle FNs 193 medlemsland og av alle menneskerettighetene. UPR fungerer som et supplement til FNs øvrige menneskerettighetsmekanismer. Landhøringene utføres av UPRs arbeidsgruppe som består av FNs Menneskerettighetsråds 47 medlemmer under ledelse av rådets president. 

Emneord: Human Rights Mechanisms, Universal Periodic Review, UNHRM NCHR Av Susanne Flølo
Publisert 18. jan. 2019 15:37 - Sist endret 18. jan. 2019 15:46