English version of this page

Rettsstat og rettssikkerhet

Vi arbeider for å bygge kunnskap om menneskerettigheter hos sentrale aktører i rettskjeden, som dommere og påtalemyndigheter samt politi. Nasjonale eksperter som universitetslærere og NGO-aktivister er viktige støttespillere i dette arbeidet.

Hva gjør vi?

SMR underviser politi i metoder skal forebygge tortur og hindre justisfeil i våre samarbeidsland. Vi samarbeider med FNs spesialrapportør om tortur for å utvikle globale standarder for politiets etterforskningsmetoder.

SMR støtter opp under domstolenes kapasitet til å sikre bedre etterlevelse av menneskerettighetene.

Les mer om vårt arbeid på våre engelske hovedsider. 

Hvorfor er dette viktig?

Nasjonale rettssystemer er forventet å spille en sentral rolle i implementeringen av menneskerettighetene, men i mange stater er gjennomføringsmekanismene nær fraværende.

For spørsmål om rettsstat og rettssikkerhetsprosjektene, 

kontakt Knut D. Asplund.

3 utvalgte resultater:

  • Internasjonale prinsipper for avhør og etterforskning er ferdigstilte, har blitt lansert, og har blitt godt mottatt av sivilsamfunnsorganisasjoner og ulike FN organ. Les mer om dette prosjektet (engelsk)
  • Mer enn 1200 offiserer i Indonesia væpnede styrker (TNI) har deltatt i treninger i menneskerettigheter og krigens folkerett (humanitærrett ).
  • I Kina har flere enn 800 dommere fått bedret sin evne til å foreta domstolsavgjørelser i tråd med rettsstatsprinsipper.

Lyst til å lære mer om vårt politisamarbeid for å utvikle globale standarder for avhør?

Last ned konseptnotat

 

 

Emneord: Investigative interviewing, KREATIV, Rule of Law, rettstatsproblematikk
Publisert 22. des. 2016 15:46 - Sist endret 10. feb. 2022 12:13