Sørøst-Asia

SMR jobber for å styrke og realisere internasjonale menneskerettighetsstandarder i Indonesia og Vietnam.

Hovudsidene for Indonesia og Vietnam er på engelsk.

Indonesia

indonesia (1).jpg

SMR driv fleire ulike menneskerettsprosjekt i Indonesia. Vi samarbeider med statlege institusjonar, akademia og frivillige organisasjonar. Kapasitetsbygging er eit viktig element i dei fleste prosjekta. Fokusområda for SMR sitt arbeid i Indonesia er:

  • Menneskerettsundervisning

  • Rettstatsproblematikk

  • Religions- og livssynsfridom

  • Menneskerettar og næringsliv

Vietnam

vietnam

SMR driv samarbeidsprosjekt innan menneskerettsutdanning, lovgiving og forsking basert på forslag frå våre partnerar innan forvaltninga, akademia og dei frivillige organisasjonane. Fokusområdar for SMR sitt arbeid i Vietnam er:

  • Menneskerettighetsutdanning

  • Rettstatsproblematikk

  • Menneskerettar og næringsliv

  • Menneskerettighetsmekanismer

Kontaktpersoner

Indonesia

Vietnam