03

Sist endret 20. mai 2011 11:07 av Teis Daniel Kjelling

Styret kalles med dette inn til ekstraordinært styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 28.03.11 kl.1400-1700.

Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.

 

Sist endret 21. mars 2011 19:12 av Teis Daniel Kjelling
Sist endret 21. mars 2011 19:36 av Teis Daniel Kjelling
Sist endret 21. mars 2011 19:36 av Teis Daniel Kjelling
Sist endret 19. mars 2011 19:57 av Teis Daniel Kjelling