Innkalling til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 28.03.11

Styret kalles med dette inn til ekstraordinært styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 28.03.11 kl.1400-1700.

Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.

 

DAGSORDEN

Sak 6/2011 Referat fra forrige styremøte

Vedlagt referat fra forrige styremøte.
For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas på førstkommende styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 7/2011 Rapport fra utvalgt som har gjennomgått Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ved SMR

På styremøte 17.03.11 ble det gjennomført en foreløpig diskusjon av rapport fra utvalget som har gjennomgått SMRs rolle som nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Det var enighet i styret om at man på et ekstraordinært styremøte 28/3 skal diskutere rapportens substans og den videre prosess med NI-gjennomgangen. Se vedlagt saksnotat.

Vedtaksforslag: <formuleres eventuelt direkte på møtet>.

 

 

Nils Butenschøn

direktør                                                                   

                                                                          Teis Daniel Kjelling

                                                                            kontorsjef
                                                                            

Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte
 

 

 

Emneord: SMR-styre Av Teis Daniel Kjelling
Publisert 21. mars 2011 19:16 - Sist endret 20. mai 2011 11:07