NORDEM - Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettar

NORDEM har flyttet til Flyktninghjelpen.

Fra 1. januar 2017 er ikke lenger NORDEM lokalisert på Norsk senter for menneskerettigheter. NORDEM er nå lokalisert på Flyktninghjelpens hovedkontor i Prinsens gate 2 i Oslo.

Besøk gjerne NORDEMs nye nettsted

foto: Ken Opprann

NORDEM blei etablert i 1993, og bidrar med høgt kvalifisert personell til organisasjonar som EU, OSSE og FN i forbindelse med deira operasjonar for å fremje demokrati og menneskerettar.

Sjå dei engelske hovudsidene til NORDEM.

NORDEM blir drive av Norsk senter for menneskerettar (SMR) med støtte frå det norske utanriksdepartementet.

NORDEM rekrutterer, lærer opp og sender personell ut til internasjonale operasjonar. NORDEM tilbyr ulike former for opplæring knytt til internasjonale menneskerettsoperasjonar og valgobservasjon.

NORDEM gir også ut ei rekkje rapportar frå dei internasjonale engasjementa.

Publisert 6. nov. 2009 16:34 - Sist endret 9. okt. 2018 14:59