Vietnamprogrammet

Vietnamprogrammet ved Norsk senter for menneskerettar blei etablert i mars 2008 som eit akademisk element i menneskerettsdialogen mellom Vietnam og Noreg.

Hovudsida for Vietnamprogrammet er på engelsk.

 

Programmet har som mål å styrke og realisere internasjonale menneskerettsstandardar i Vietnam.

Programmet driv samarbeidsprosjekt innan menneskerettsutdanning, lovgiving og forsking basert på forslag frå våre partnerar innan forvaltninga, akademia og dei frivillige organisasjonane. 

 

Kontakt

Publisert 6. nov. 2009 17:36 - Sist endret 21. des. 2020 15:21