Allmøte om eksamen i Inspera, Silurveien og Lovdata Pro

Det er mye nytt for studentene ved fakultetet, så studiedekanen inviterer til allmøte. Der vil du få informasjon og du kan komme med spørsmål og tilbakemeldinger.

Eksamenssystemet Inspera (foto: UiO)

Temaene for møtet:

  • Alle eksamener skal på sikt avlegges i Silurveien
  • Inspera skal fra våren være eksamenssystemet for alle emner
  • Lovdata Pro skal gradvis innføres som rettskildeverktøy

Vi regner med at møtet varer i ca. 2 timer, men vi har satt av ekstra tid i tilfelle det er mange spørsmål.

Adkomst Misjonssalen

På grunn av veiarbeider må du gå via Holbergs plass for å komme deg inn til Misjonssalen, fortauet er delvis stengt på den ene siden av Tullins gate.

Se kartet for ankomstveier

Publisert 4. jan. 2018 13:29 - Sist endret 3. juli 2018 14:12