Foreningsdag ved Det juridiske fakultet / Student association day at The Faculty of Law

Ønsker du å bli bedre kjent med foreninger og organisasjoner tilknyttet fakultetet?

Do you want to know more about student activities at the Faculty of law?

Et utvalg av studentforeningene og organisasjonene ved fakultetet.

Bilde: Congregatio Forensis

I samarbeid med foreningene og organisasjonene inviterer fakultetet alle studenter til foreningsdag på Frokostkjelleren.

Her kan du bli bedre kjent med de ulike aktørene og få informasjon om deres grupper og aktiviteter. Du vil også få informasjon om medlemskap og hvordan du kan bidra.

Følgende foreninger og organisasjoner er foreløpig påmeldt og vil være tilstede (listen oppdateres fortløpende):

*Amnesty Jus Oslo

*Congregatio Forensis

*Corpsus Juris

* ELSA (European Law Student`s Association)

*JIK

*Juristforeningen

*Lovstafetten

*Mino.Jur

Det er også foreningsdag på Blindern denne dagen.

--------------------------------------------------

In cooperation with the student associations The Faculty of Law is happy to invite you to “foreningsdag” student association day at the faculty.

This is a great opportunity to meet the associations and learn more about them, how you can become a member and how you can contribute.

Publisert 11. des. 2017 15:08 - Sist endret 18. jan. 2018 15:10