Møt studentombudet på Det juridiske fakultetet

Studentombudet vil vårsemesteret 2018 være tilstede for drop-in veiledning på fakultetet annenhver onsdag fra kl. 13.00 - 15.00. Studentombudet kan hjelpe deg til å se muligheter på utfordringer og problemer knyttet til din studiehverdag. Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson, og har taushetsplikt.

Hva er Studentombudet?

 • er en uavhengig og nøytral bistandsperson, og har taushetsplikt
 • kan kontaktes anonymt og uten forpliktelse
 • kan vurdere en sak før den meldes i «si fra»-systemet, eventuelt varsle anonymt for studenten
 • kan gi råd i saker, bistå ved søknader og klager delta på møter mellom student og administrasjon

Hva er Studentombudets rolle?

 • skal påse at saker får en forsvarlig og korrekt behandling og sikre studentenes rettssikkerhet
 • bidrar til rettferdighet - ikke til fordel for studentene
 • bidrar til å løse saker - på et så lavt nivå som mulig
 • er rett person når saken ikke hører hjemme andre steder - fungerer som «sikkerhetsnett»

Hva kan Studentombudet bistå deg med?

 • disiplinærsaker – utestenging, tap av studierett, for eksempel i fuskesaker 
 • læringsmiljøsaker – fysisk og psykososialt læringsmiljø, deriblant trakassering
 • eksamen – for eksempel ved klager
 • tilrettelegging
 • krevende dialog med UiO
 • klagesaker generelt
 • juridiske problemstillinger i relasjonen med UiO

Kom innom for en hyggelig samtale eller kontakt studentombudet direkte.

Publisert 1. feb. 2018 11:07 - Sist endret 1. feb. 2018 11:29