Prøveforelesning i forvaltningsrett

Velkommen til prøveforelesning 1 av 4

I forbindelse med tilsettingen av nye universitetslektorer med fokus på undervisning avholdes det denne høsten 4 prøveforelesninger.

Denne forelesningen holdes av Markus Jerkø.

Prøveforelesningene blir en gjennomgåelse av en tidligere eksamensoppgave i forvaltningsrett med tilhørende tips om oppgaveskriving.

Prøveforelesningen er åpen for alle og holdes i Auditorium 5 i 2. etg i Domus Academica

Tid: Torsdag 15.11 kl.  09-09:45

Eksamensoppgave: https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/oppgaver/h16/eksamensoppgave-jus2211.pdf

Publisert 7. nov. 2018 16:19 - Sist endret 7. nov. 2018 16:21