Prøveforelesning i strafferett fredag 16.11.2018

Velkommen til prøveforelesning 2 av 4

I forbindelse med tilsettingen av nye universitetslektorer med fokus på undervisning avholdes det denne høsten 4 prøveforelesninger.

Denne forelesningen holdes av Sofie Høgestøl.

Prøveforelesningene blir en gjennomgåelse av en tidligere eksamensoppgave i strafferett med tilhørende tips om oppgaveskriving.

Prøveforelesningen er åpen for alle og holdes i Auditorium 5 i 2. etg i Domus Academica

Tid: Fredag 16.11 kl.  09.00-09.45

Eksamensoppgave i strafferett

Presentasjon av prøveforelesningen

Publisert 8. nov. 2018 10:47 - Sist endret 19. nov. 2018 10:31