Velkommen til prøveforelesning 1 av 3 med tema "Straffeprosess"".

I forbindelse med tilsettingen av ny universitetslektor med fokus på undervisning avholdes det denne våren 3 prøveforelesninger.

Denne forelesningen holdes av Hilde Ellingen.

Prøveforelesningene blir en gjennomgåelse av en tidligere eksamensoppgave  i JUS4111, straffeprosessrett fra Høsten 2015 (del 1) med tilhørende tips om oppgaveskriving.

 

Eksamensoppgave H15, Del 1: 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4211/oppgaver/h15/jus4211.pdf

 Sensorveiledning: 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4211/oppgaver/h15/jus4211veiledningdeli.pdf

Publisert 17. apr. 2018 09:18 - Sist endret 17. apr. 2018 09:18