Velkommen til prøveforelesning 3 av 3 med tema "Formuerett"".

I forbindelse med tilsettingen av ny universitetslektor med fokus på undervisning avholdes det denne våren 3 prøveforelesninger.

Denne forelesningen holdes av Knut Sande.

Prøveforelesningene blir en gjennomgåelse av en tidligere eksamensoppgave  i JUS3211, formuerett II (nå JUS3212) fra Høsten 2015 (del 1 spørsmål A) med tilhørende tips om oppgaveskriving.

 

Eksamensoppgave H15 Del I spørsmål A:

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3211/oppgaver/h15/eksamensoppgave_jus3211.pdf

Sensorveiledning:

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3211/oppgaver/h15/endelig-sensorveiledning_jus3211.pd.pdf

 

Publisert 17. apr. 2018 09:19 - Sist endret 17. apr. 2018 09:19