Valgfagdag 22. januar

Hvilke valgemner skal jeg ta? Skal jeg reise på utveksling, eller kanskje skal jeg gjennomføre praksis? På Valgfagdagen blir du bedre kjent med mulighetene dine.

Bildet kan inneholde: font, tekst, logo, merke.

Er du jusstudent skal du i 3., 4. og 5. studieår ta valgfag. Du kan velge blant fakultetets 50 valgemner, du kan ta praksis, delta på prosedyrekonkurranser, studere i utlandet, ta valgemner i Bergen eller Tromsø eller ta en engelskspråklig LLM i juss hos oss eller ved andre institusjoner.

På Valgfagdagen kan du møte og snakke med ansvarlig faglærere, ansvarlige for profiler, programledere for engelskspråklige LLMs, ansatte fra JURK og JussBuss, studieveiledere og ansatte fra advokatbransjen.

Still alle spørsmål du måtte ha. Kanskje lurer du på:

 • Hva handler et emne om?
 • Hva slags karrieremuligheter gir ulike fagområder?
 • Hva slags undervisningsopplegg emnet har?
 • Hvilke emner passer sammen?
 • Hva kan jeg få innpasset i studiet mitt, hvis jeg tar emner et annet sted?
 • Hva er en profil?

Hvem du møter

Bildet kan inneholde: tekst, produkt, linje, diagram, font.

CELL-rommet: Norske fag ++

 • Forhandlinger og Konflikthåndtering
 • Patent- og varemerkerett, Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett, Markedsrett, Opphavsrett, EU Competition Law
 • Konkurs- og panterett
 • Selskapsrett 
 • Bygge- og entrepriserett og Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett)
 • Offentlige anskaffelser
 • Arbeidsrett, Profil i Arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål 
 • Ekspropriasjonsrett
 • Den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter 

Møterommet: Forvaltningsinformatikk, Legal tech og Empriske rettsstudier

 • Profil i Personvern, sikkerhet og digital forvaltning og masterprogram i Forvaltningsinformatikk 
 • Empiriske rettsstudier
 • English Law of Contract, Internet Governace, Privacy and Data Protection og LLM i ICTL Law
 • Privacy and Data Protection, Cybersecurity Regulation, Legal Technology: Artificial Intelligence and Law, Patent- og varemerkerett, Opphavsrett og Robot Regulation

Platået: Internasjonal rett, engelskspråklige masterprogrammer

 • Profil i Internasjonale kommersielle relasjoner, International Commercial Arbitration , International Commercial Law og Internasjonal privatrett, 
 • LLM i Maritime Law, Maritime Law - Contracts og Maritime Law - Liability and Insurance
 • Marine Insurance og Maritime Law: Liability and Insurance
 • Petroleum Law
 • Forsikringsrett og Maritime Law - Contracts.
 • LLM i Public International Law, Human Rights and Counter-Terrorism: Striking a Balance?, Public International Law, Refugee and Asylum Law, The Right to Peace og Profil i Internasjonal rett  
 • International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict), Legal Writing and Oral Advocacy in International Law og Human Rights in Context

Møterommet: Studieveiledere for:

 • Master i rettsvitenskap
 • Programmer ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Publisert 8. jan. 2020 14:32 - Sist endret 22. jan. 2020 08:10