Arrangementer - Side 5

Tid og sted: 7. feb. 2018 13:0015:00, Infosenteret 2. etg, Domus Academica

Studentombudet vil vårsemesteret 2018 være tilstede for drop-in veiledning på fakultetet annenhver onsdag fra kl. 13.00 - 15.00. Studentombudet kan hjelpe deg til å se muligheter på utfordringer og problemer knyttet til din studiehverdag. Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson, og har taushetsplikt.

Tid og sted: 2. feb. 2018 10:1512:00, Auditorium 4, DA

Hvis du skal skrive masteroppgave i rettsvitenskap høsten 2018 bør du få med deg infomøtet fredag 2. mars.

Tid og sted: 25. jan. 2018 16:1519:00, Misjonssalen, Tullins gate 4

Det er mye nytt for studentene ved fakultetet, så studiedekanen inviterer til allmøte. Der vil du få informasjon og du kan komme med spørsmål og tilbakemeldinger.

Tid og sted: 23. jan. 2018 11:0013:00, Frokostkjelleren, Karl Johans gate 47

Ønsker du å bli bedre kjent med foreninger og organisasjoner tilknyttet fakultetet?

Do you want to know more about student activities at the Faculty of law?

Tid og sted: 6. des. 2017 11:1513:00, Aulakjelleren, Domus Media

Er det noe du lurer på før eksamen? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Tid og sted: 24. nov. 2017 11:0012:45, Aulakjelleren, Domus Media

Er det noe du lurer på før eksamen? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Tid og sted: 10. nov. 2017 11:1513:00, Aulakjelleren, Domus Media

Er det noe du lurer på før eksamen? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Tid og sted: 9. nov. 2017 17:0019:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47

Amerikanske Law Schools presentere sine 1-årige internasjonale mastergrader for jusstudenter. Få en spesialisering, bygg karriere og få et større nettverk mens du er "over there".

Fasaden på nybygget tegnet av MAD arkitekter
Tid og sted: 1. nov. 2017 16:0018:00, Misjonssalen

Mange av dagens studenter skal ta i bruk det nye jussbygget når dette står klart om ca 2 år.

Men hva skal bygget romme? Hvilke nye muligheter gir det for læring?

Møt opp og få svarene!

Tid og sted: 25. okt. 2017 14:1516:00, Theologisk eksamenssal, Urbygningen (Domus Academica)

Bli bedre kjent med EØS-avtalen og få info om en kommende prosedyrekonkurranse med heftig premie.

Tid og sted: 25. okt. 2017 10:1513:00, Theologisk eksamenssal, DA

Kurset er avlyst grunnet for få påmeldte.

Tid og sted: 12. okt. 2017 10:1513:00, Domus Nova IN72 (1. etg)

Trenger du hjelp til å komme i gang med jobbsøking? Høstsemesteret 2017 tilbyr Karrieresenteret ved UiO egne jobbsøkerkurs for studenter ved Det juridiske fakultet.

Tid og sted: 27. sep. 2017 12:1514:00, Domus Nova, rom 360 (3. etg)

Gi deg selv et karrierefortrinn – start karriereplanleggingen din nå!

Tid og sted: 5. sep. 2017 11:0013:00, Kjerka, Domus Media, Vest, 2 etasje

Når ny teknologi utvikles for å skape bærekraftige energikilder, er det behov for juridiske rammer og støtteordninger.

Tid og sted: 29. aug. 2017 10:0013:00, Frokostkjelleren

Er du interessert i å reise på utveksling til våren? Ønsker du å vite mer om våre partneruniversiteter? På utvekslingsmessen har du anledning til å møte studenter fra flere av våre partneruniversiteter. Du kan stille spørsmål om studiestedet, studiene eller teste språkkunnskapene dine.

Tid og sted: 22. aug. 2017 09:0009:45, Auditorium 5, Domus Academika

I forbindelse med tilsetting i stillingene som professor/førsteamanuensis i rettsvitenskap- kommersiell privatrett avholdes det 2 prøveforelesninger.

Tid og sted: 21. aug. 2017 11:0013:00, Frokostkjelleren, Karl Johans gate 47

Ønsker du å bli bedre kjent med foreninger og organisasjoner tilknyttet fakultetet?

Do you want to know more about student activities at the Faculty of law?

Tid og sted: 21. aug. 2017 10:0010:45, Auditorium 5, Domus Academika

I forbindelse med tilsetting i stillingene som professor/førsteamanuensis i rettsvitenskap- kommersiell privatrett avholdes det 2 prøveforelesninger.

Tid og sted: 16. mai 2017 10:1513:00, Rom 543 Domus Nova
Tid og sted: 9. mai 2017 10:1513:00, Auditorium 5, Domus Academica

Trenger du hjelp til å komme i gang med jobbsøking? Vårsemesteret 2017 tilbyr Karrieresenteret ved UiO egne jobbsøkerkurs for studenter ved Det juridiske fakultet.

Tid og sted: 4. mai 2017 11:0013:00, Aulakjelleren, Domus Media

Er det noe du lurer på før eksamen? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Tid og sted: 28. apr. 2017 11:0013:00, Aulakjelleren, Domus Media

Er det noe du lurer på før eksamen? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Tid og sted: 20. apr. 2017 10:1511:15, Auditorium 5, Domus Academica

Forbedre dine språkkunnskaper med fakultetets emner i engelsk, fransk og tysk for jurister. Emnene kan inngå som bacheloremne i jusstudiet.

Tid og sted: 7. apr. 2017 13:1514:00, Auditorium 5, DA

I forbindelse med tilsettingen av ny universitetslektor med fokus på undervisning avholdes det denne våren 3 prøveforelesninger.

Denne forelesningen holdes av Sondre Torp Helmersen.

Temaet er relevant for 1. studieår, vel møtt!

Prøveforelesningen er åpen for alle, og holdes i auditorium 5 i 2. etg i Domus Academica.

Tid og sted: 6. apr. 2017 13:1514:00, Auditorium 5, DA

I forbindelse med tilsettingen av ny universitetslektor med fokus på undervisning avholdes det denne våren 3 prøveforelesninger.

Denne forelesningen holdes av Elisabeth Eneroth.

Temaet er relevant for 1. studieår, vel møtt!

Prøveforelesningen er åpen for alle, og holdes i auditorium 5 i 2. etg i Domus Academica.