Digitale infoskjermer i Domus Juridica - retningslinjer

Domus Juridica er utstyrt med flere informasjonsskjermer, i fra 2 til 8. etasje. Studentforeningene, biblioteket og enhetene på fakultetet kan få publisert innhold på skjermene.

Innhold som du ønsker lagt ut på skjermene leveres via nettskjema. Vi anbefaler at dette gjøres i god tid. Oppgi tidsrommet du ønsker at oppslaget skal henge oppe, men vær oppmerksom på at om mange ønsker annonsering i samme periode så kan det bli satt andre visningstidsrom enn du ber om.

Skjermene ved scenen i 1. etasje og platået i 3. etasje styres med et annet system enn de øvrige skjermene. Henvend deg til IT-seksjonen om du har behov for hjelp til disse.

 

Send inn dine oppslag

Tekniske krav til innhold

 • Infoskjermene kan vise både bilder og video. 
 • Filformat være:
  • Bilder: .jpg, .png 
  • Video: .mp4, .mov
  • Pdf, ppt, word kan ikke brukes
 • Størrelse / pixelbredde: 
  • Vannrette skjermer: 16:9. I pixelbredde blir det 1920x1080. Du kan ha høyere oppløsning, så lenge forholdet mellom bredde/høyde er 16:9. 
  • Loddrette skjermer: 9:16. I pixelbredde blir det 1080x1920.
   Du kan ha høyere oppløsning, så lenge forholdet mellom bredde/høyde er 9:16.
 • Video bør ikke være lenger enn 20 sekunder. For mye bevegelse i bildet kan oppleves som visuelt støyende. Du må fjerne lyd fra video.
 • Filnavn
  •  Lag et kort filnavn som identifiserer a) avsender b) aktiviteten c) formatet se eksempler:

  • "studentforeningen-hyttetur-vannrett.jpg"
  • "studentforeningen-hyttetur-loddrett.jpg"

Tilgang til programvare

Som student har du tilgang til programvare for blant annet bilderedigering om du ikke har dette på din egen maskin.

Redaksjonelle retningslinjer og anbefalinger

 • En "slide" vil vises i ca 7 sekunder. Det er ganske kort tid, så få kun med det essensielle, bruk så lite tekst som mulig. Tenk heller å fange oppmerksomheten til folk i farten (men vær saklig). Bruk gjerne et illustrerende bilde etc. Vurder å dele innholdet på flere bilder om det er mye du må formidle.
 • Hva kan du annonsere?
  • Du kan annonsere om tjenester og tilbud som retter seg mot et bredere publikum, og som i utgangspunktet alle har anledning til å benytte seg av (her er det noen unntak, vi vurderer fortløpende).
  • Lukkede arrangementer kan ikke annonseres. Unntaket er arrangementer i de store auditoriene og med mange deltagere, hvor hensikten er å rettlede et større publikum til rett lokale
  • Vi vil vurdere fortløpende hvis vi får henvendelser om mindre, men åpne arrangement.
 • Innhold som antyder rus, eller seksualisert eller åpenbart krenkende innhold er ikke tillatt
 • Avsender av innhold (evt arrangør) må være UiO, eller en UiO-enhet, eller en studentforening ved fakultetet. Avsender må fremkomme tydelig.
 • Innhold kan ikke fremme kommersielle tjenester og heller ikke fremstå som reklame for en samarbeidspartner, medarrangør eller et produkt. Sponsor og samarbeidspartner kan synliggjøres eller takkes i tilknytning til aktiviteten de støtter. Det må gjøres slik at det ikke forstyrrer eller tar fokus fra budskap og avsender. Logo eller lignende kan for eksempel plasseres nederst på skjermen.

Personvern

Hvis du på infoskjermene vil bruke bilder og video som viser personer, må du ha samtykke fra de som er avbildet. Dette gjelder vanligvis ikke ved innkjøpt bilde- og videomateriale fra profesjonelle leverandører, men der du selv tar bilder eller filmer.

Les mer om deling av bilder og samtykke (datatilsynet.no)

Publisert 5. feb. 2020 13:23 - Sist endret 16. mars 2022 11:08