Digitale infoskjermer i Domus Juridica - midlertidige retningslinjer

DJ er utstyrt med flere informasjonsskjermer, i fra 2 til 8. etasje. Enhetene på fakultetene, studentforeningene og biblioteket kan be om å få publisert innhold på skjermene.

Innhold som ønskes publisert på skjermene kan sendes til kommunikasjonsseksjonen på fakultetet. Vi anbefaler at dette gjøres i god tid. 

kommunikasjonsseksjonen_at_jus.uio.no

De to skjermene i henholdsvis scenen i 1. etasje og platået i 3. etasje styres med et annet system enn de øvrige skjermene. Henvend deg til IT-seksjonen om du har behov for hjelp til disse.

Tekniske krav til innhold

 • Infoskjermsystemet kan vise både bilder og video. 
 • Filformat må være:
  • Bilder: .jpg, .png 
  • Video: .mp4, .mov
  • Pdf, ppt, word kan ikke brukes
 • Størrelse / pixelbredde: 
  • Vannrette skjermer: 1920x1080 (minimum), tilsvarer 16:9 
  • Loddrette skjermer: 1080x1920 (minimum), tilsvarer 9:16
 • Video bør ikke være lenger enn 20 sekunder. 

Redaksjonelle retningslinjer og anbefalinger

 • En "slide" vil vises i ca 7 sekunder. Det er ganske kort tid, så få kun med det essensielle, bruk så lite tekst som mulig. Tenk heller å fange oppmerksomheten til folk i farten (men vær saklig). Bruk gjerne et illustrerende bilde etc. Vurder eventuelt å dele innholdet på flere bilder. 
 • Vi tillater annonsering om det følgende: 
  • Tjenester og tilbud som retter seg mot et bredere publikum, og som i utgangspunktet alle har anledning til å benytte seg av (her er det noen unntak, vi vurderer fortløpende).
  • Lukkede arrangementer kan ikke annonseres. Unntaket er arrangementer i de store auditoriene og med mange deltagere, hvor hensikten er å rettlede et større publikum til rett lokale
  • Vi vil vurdere fortløpende hvis vi får henvendelser om mindre, men åpne arrangement.
 • Innhold som antyder rus, eller seksualisert eller åpenbart krenkende innhold er ikke tillatt
 • Avsender av innhold (evt arrangør) må være UiO, eller en UiO-enhet, eller en studentforening ved fakultetet.
 • Innhold kan ikke fremme kommersielle tjenester og heller ikke fremstå som reklame for en samarbeidspartner, medarrangør eller et produkt. Sponsor og samarbeidspartner kan synliggjøres eller takkes i tilknytning til aktiviteten de støtter. Det må gjøres slik at det ikke forstyrrer eller tar fokus fra budskap/avsender. Logo eller lignende kan for eksempel plasseres nederst på skjermen.

Personvern

Hvis du på infoskjermene vil bruke bilder og video som viser personer, må du ha samtykke fra de som er avbildet. Dette gjelder vanligvis ikke ved innkjøpt bilde- og videomateriale fra profesjonelle leverandører, men der du selv tar bilder eller filmer.

Les mer om deling av bilder og samtykke (datatilsynet.no)

Publisert 5. feb. 2020 13:23 - Sist endret 17. sep. 2020 09:50