Digitale infoskjermer i Domus Juridica - midlertidige retningslinjer

DJ er utstyrt med flere informasjonsskjermer, i fra 2 til 8. etasje. Enhetene på fakultetene, studentforeningene og biblioteket kan be om å få publisert innhold på skjermene.

Innhold som ønskes publisert på skjermene kan sendes til kommunikasjonsseksjonen på fakultetet. Vi anbefaler at dette gjøres i god tid. 

kommunikasjonsseksjonen_at_jus.uio.no

Dette er en midlertidig løsning, inntil alle skjermer er montert og innkjørt. I denne perioden er det noe begrenset kapasitet, så det kan være det ikke er mulig å få ut alt ønsket innhold til skjermene. I løpet av våren 2020 vil et endelig opplegg for styring av skjermene være på plass. 

De to skjermene i henholdsvis scenen i 1. etasje og platået i 3. etasje styres ikke via Scala-grensesnittet. Disse brukes tilsvarende skjermer i møterom etc. Henvend deg til IT-seksjonen om du har behov for hjelp til disse.

Tekniske krav til innhold

 • Infoskjermsystemet kan vise både bilder og video. 
 • Filformat må være:
  • Bilder: .jpg, .png 
  • Video: .mp4, .mov
  • Pdf, ppt, word kan ikke brukes
 • Størrelse / pixelbredde: 
  • Vannrette skjermer: 1920x1080 (minimum), tilsvarer 16:9 
  • Loddrette skjermer: 1080x1920 (minimum), tilsvarer 9:16
 • Video bør ikke være lenger enn 20 sekunder. 

Redaksjonelle retningslinjer og anbefalinger

 • En "slide" vil vises i ca 7 sekunder. Det er ganske kort tid, så få kun med det essensielle, bruk så lite tekst som mulig. Tenk heller å fange oppmerksomheten til folk i farten (men vær saklig). Bruk gjerne et illustrerende bilde etc. Vurder eventuelt å dele innholdet på flere bilder. 
 • Vi tillater annonsering om det følgende: 
  • Tjenester og tilbud som retter seg mot et bredere publikum, og som i utgangspunktet alle har anledning til å benytte seg av (her er det noen unntak, vi vurderer fortløpende).
  • Lukkede arrangementer kan ikke annonseres. Unntaket er arrangementer i de store auditoriene og med mange deltagere, hvor hensikten er å rettlede et større publikum til rett lokale
  • Vi vil vurdere fortløpende hvis vi får henvendelser om mindre, men åpne arrangement.
 • Avsender av innhold (evt arrangør) må være UiO, eller en UiO-enhet, eller en studentforening ved fakultetet.
 • Innhold som antyder rus, eller seksualisert eller åpenbart krenkende innhold er ikke tillatt
 • Innhold kan ikke fremme kommersielle tjenester og heller ikke fremstå som reklame for en samarbeidspartner, medarrangør eller et produkt. Medarrangører navngis, men logoer til eksterne firmaer kan ikke fremgå

Personvern

Hvis du på infoskjermene vil bruke bilder og video som viser personer, må du ha samtykke fra de som er avbildet. Dette gjelder vanligvis ikke ved innkjøpt bilde- og videomateriale fra profesjonelle leverandører, men der du selv tar bilder eller filmer.

Les mer om deling av bilder og samtykke (datatilsynet.no)

Permanent løsning vår 2020

Skjermene styres via grensesnittet Scala, hvor man kan styre hvilke skjermer som skal vise hva til hvilke tider.I Scala kan man sette opp et redaksjonelt styringshierarki, med ulike roller. For eksempel kan studentforeningene få anledning til selv å laste opp innhold, som så godkjennes av en redaktør. Det er mulig å sette opp ulike styringsstrukturer for hver enkelt skjerm eller område i bygget. 

Ennå er ikke alle planlagte skjermer montert. Inntil disse er på plass (i løpet av februar) har vi en midlertidig ordning for styring av skjermene. Disse retningslinjene gjelder inntil en helhetlig ordning for styring av infoskjermene er på plass.

Publisert 5. feb. 2020 13:23 - Sist endret 4. mars 2020 08:38