Disposisjonsvisning

Denne funksjonen forutsetter at du har brukt stiler på dokumentet ditt (se "Stiler"). Ved hjelp av disposisjonssymbolene og innrykk i disposisjonsvisning kan du se hvordan dokumentet er organisert, og raskt omorganisere det. Du kan gjøre det enklere å vise og ordne dokumentets struktur ved å skjule dokumentet slik at bare de ønskede overskriftene vises.

For å komme til disposisjonsvisningen, velger du ”Outline / Disposisjon” fra ”Document View / Dokument visning”-gruppen i kategorien ”View / Vis” (se figur 76).

Figur 76: Velg ”Outline / Disposisjon” i ”View / Vis”-kategorien.

Du vil da få opp en disposisjonsvisning (se figur 77).

Figur 77: Disposisjonsvisning.

Figur 78: Forklaring av disposisjonsvisning.

1)    Overskrift med undertekst.

2)    Brødtekst.

3)    En grå linje under en overskrift representerer en skjult deloverskrifttekst.

4)    Overskrift uten undertekst.

Du kan omorganisere overskrifter og brødtekst ved å flytte dem opp eller ned, eller heve eller senke nivået for overskrifter og tekst ved hjelp av knappene på disposisjonsverktøylinjen. Du kan også omordne et dokument ved å dra disposisjonssymbolene mot venstre, høyre, opp eller ned.

Når du ordner overskriftene og underoverskriftene på nytt i disposisjonsvisning, tilordnes automatisk innebygde overskriftsstiler til overskriftene i Word.

Vis og skjule undertekst i disposisjonsvisning

I disposisjonsvisningen kan detaljene i dokumentet skjules, slik at bare overskriftene vises. Dermed blir det lettere å orientere seg i dokumentet.

Slik gjør du (se figur 79):

1)    Skjule undertekst

Plasser markøren i overskriften og klikk på knappen med minustegnet som du finner på verktøylinjen, på figur 79 (1).

2)    Utvide underteksten

Plasser markøren i overskriften og klikk på knappen med plusstegnet som du finner på verktøylinjen, på figur 79 (2).

3)    Vise eller skjule et bestemt antall overskriftsnivåer Velg hvor mange nivåer som skal vises, på figur 79 (3)

Flytte overskrifter og brødtekst i disposisjonsvisning

Merk overskriften eller avsnittet du ønsker å flytte ved å klikke på (1) krysset til venstre for teksten eller ved å trykke på punktmerket (se figur 80).

Figur 80: Markere overskrifter og brødtekst.

Klikk på (2) pilene for å flytte avsnittet nedover, eller for å flytte det oppover i teksten:

Heve og senke nivåer på overskrifter

1)    Merk overskriften som skal heves eller senkes ved å klikke i korset til venstre for den.

2)    Trykk på pilen mot høyre for å senke nivået, og pilen mot venstre for å høyne nivået på overskriften.

Figur 81: Heve og senke nivåer kan du gjøre ved å klikke på pilene.

Publisert 14. okt. 2018 00:50 - Sist endret 6. mars 2020 13:27