Kryssreferanse

Kryssreferanser forteller leseren hvor han eller hun kan finne mer informasjon i dokumentet. Kryssreferanser brukes som regel til å henvise til overskrifter som er formatert med standardstilene. En kan også henvise til elementer som det er gitt navn ved hjelp av bildetekster eller bokmerker.

Kryssreferansen er en feltkode og hvis for eksempel overskriften det henvises til blir endret, eller elementet flyttes til en annen side, må feltene oppdateres for å vise den riktige referansen.

1)    Valgfri tekst som du skriver inn.

2)    Element som du velger i dialogboksen ”Cross-reference / Kryssreferanse”.

Etter at du har opprettet en kryssreferanse, kan du endre det kryssreferansen viser til.

Du kan for eksempel endre referanseelementet fra et sidetall til et avsnittsnummer.

Sette inn en kryssreferanse:

1)    Plasser innsettingspunktet der kryssreferansen skal settes inn.

2)    Velg ”Cross-reference / Kryssreferanse” i gruppen ”Captions / Bildetekster” i kategorien ”References / Referanser” (se figur 84).

Figur 83: Sette inn kryssreferanser.

3)    Velg ønsket element i feltet ”Reference type / Referansetype” (se figur 85).

4)    Velg ønsket referanseinformasjon i feltet ”Insert reference to / Sett inn referanse til”.

Figur 84: Velg ønsket referanseoppsett.

5)    Merk eller fjern merking for feltet ”Insert as hyperlink / Sett inn som hyperkobling”.

6)    Merk ønsket element i feltet ”For which caption / For hvilket/hvilken”

7)    Velg ”Insert / Sett inn” og velg ”Close / Lukk”.

Publisert 14. okt. 2018 00:50 - Sist endret 6. mars 2020 13:27