Navigasjonsruten

Dokumentkartet fra Word 2007 er borte og er blitt erstattet med navigasjonsruten i Word 2010.

Den nye navigasjonsruten kan hjelpe deg å finne tekst, tabeller, grafikk, kommentarer, fotnoter, sluttnoter og formler. Den gir deg også god oversikt over strukturen på dokumentet, og du kan endre strukturen ved å dra overskrifter inne i navigasjonsruten.

For å få opp navigasjonsruten i Word 2010 velg ”Navigation Pane / Navigasjonsrute” i ”Show / Vis”-gruppen i kategorien ”View / Visning” (se figur 73).

Figur 73: Ved hjelp av dokumentkartet kan du enkelt navigere i dokumentet.

Se dokumentstrukturen

I navigasjonsruten kan du vise miniatyrbilder av dokumentsidene eller du kan bla gjennom dokumentet etter overskriftene. Hvis du vil bla etter overskrifter, må du huske å bruke overskriftsstiler.

Vise miniatyrbilder av sider

1)    Merk av for “Navigation Pane / Navigasjonsrute” i “Show / Vis”-gruppen i kategorien “View / Visning”.

2)    Klikk deretter på kategorien “Browse the pages in your document / Bla gjennom sidene i dokumentet” i navigasjonsruten (se figur 74).

Figur 74: Vise miniatyrbilder av sider.

Bla etter overskrifter

1)    Merk av for “Navigation Pane / Navigasjonsrute” i “Show / Vis”-gruppen i kategorien “View / Visning”.

2)    Klikk deretter på kategorien “Browse the headings in your document / Bla gjennom overskriftene i dokumentet” i navigasjonsruten

Figur 75: Bla etter overskrifter.

Hvis du vil gå til en overskrift i dokumentet, klikker du på overskriften.

Hvis du vil vise eller skjule underoverskriftene under en overskrift, klikker du trekanten ved siden av overskriften.

Publisert 14. okt. 2018 00:50 - Sist endret 6. mars 2020 13:27