Autokorrektur

Autokorrektur finner automatisk og korrigerer feilstavede ord. Hvis du for eksempel skriver inn dte og et mellomrom, erstattes det automatisk med det. Og hvis du skriver inn alterantiv og et mellomrom, erstattes det med alternativ.

I tillegg kan det også brukes til å sette inn symboler. Skriv for eksempel (c) for å sette inn ©. Hvis listen med innebygde autokorrekturoppføringer ikke inneholder symbolene du vil bruke, kan du legge til oppføringer.

Det som kan være av spesiell interesse for avhandlingsskrivende er at du kan bruke autokorrektur for raskt å sette inn en lang tekst. Hvis du for eksempel gjentatte ganger må angi et uttrykk som gevinst ved investering, kan du konfigurere programmet slik at dette uttrykket automatisk settes inn når du skriver inn gvi.

Legge til en tekstoppføring i autokorrekturlisten

Fremgangsmåte for å legge til egne oppføringer i autokorrektur:
1)    Klikk kategorien “File / Fil”.

2)    Klikk “Options / Alternativer” som vist i avsnitt 2.1.2.2.

3)    Klikk “Proofing / Korrektur”.

4)    Klikk “AutoCorrect Options / Alternativer for Autokorrektur”.

Figur 51: Alternativer for Autokorrektur finner du under Alternativer for Word i Backstage-visningen.

5)    Kontroller at det er merket av for “Replace text as you type / Fortløpende endringer” i kategorien Autokorrektur.

6)    Skriv inn et ord eller uttrykk du ofte skriver feil, i “Replace / Erstatt”-boksen, for eksempel innstallasjon.

7)    Skriv inn ordet slik det skal skrives, i “With / Med”-boksen, i dette tilfellet installasjon.

8)    Klikk “Add / Legg til”.

9)    Klikk OK.

Figur 52: Alternativer for Autokorrekt.

Legge til en tekstoppføring i autokorrekturlisten under en stavekontroll

Hvis du aktiverer automatisk stavekontroll, kan du i Word 2010 høyreklikke et ord du ofte skriver feil, og legge det til direkte i autokorrekturlisten.

1)    Høyreklikk et ord som har en bølget, rød understreking.

2)    En liste med korrigeringer for det feilstavede ordet vises.

3)    Velg “AutoCorrect / Autokorrektur” på hurtigmenyen.

4)    Hvis menyen viser riktig stavemåte av ordet, klikker du det. Du er ferdig med denne oppgaven. Hvis ordet ikke ble korrigert, fortsetter du til neste trinn.

5)    Klikk “AutoCorrect options / Alternativer for Autokorrektur”.

6)    Følg fremgangsmåten som er beskrevet i avsnitt 4.2.1.

Figur 53: Legge til ord i autokorrektlisten under en stavekontroll.

Publisert 14. okt. 2018 01:12 - Sist endret 6. mars 2020 13:27