Bruken av stiler

En stil er ganske enkelt en samling formateringer av teksten, deriblant skrifttype og skriftstørrelse. Det betyr at du ved å benytte en stil kan spare mye arbeidstid. I masteroppgavemalen er det fastsatte stiler for kapitteloverskrifter.

La oss tenke oss at du jobber med et stort dokument. I denne ønsker du at alle overskriftene skal ha en viss størrelse, en spesiell skrifttype, nummerering og at de skal være rykket inn et lite stykke. Det kan ta lang tid å rette kanskje hundre overskrifter etter slike ønsker.

Benytter du derimot en stil når du skal formatere en overskrift, behøver du bare markere overskriften og velge ønsket stil.

Dessuten gjør bruk av stiler det lettere å:

  • ha en enhetlig layout (det blir enkelt å orientere seg i oppgaven).
  • endre utseendet på forekomster av en bestemt type tekst, man endrer bare stilen som er brukt på denne teksten.

Bruk av stiler

I malen vil du finne en rekke stiler, som f.eks. ”Heading 1 / Overskrift 1”. Du finner de forskjellige stilene i ”Styles / Stiler”-gruppen i kategorien ”Home / Hjem” (se figur 46)

Figur 46: Oversikt over stiler.

For å få en oversikt over alle stilene som er brukt i masteroppgavemalen kan du trykke på dialogboksvelgeren   som er nederst i høyre hjørne for ”Styles / Stiler”-gruppen. Du får da opp en kolonne på høyre side av skjermen hvor alle stilene som er i bruk kommer opp (se figur 47).

Figur 47: En oversikt over alle stilene i dokumentet får du ved å klikke på dialogboksvelgeren for stiler.

Da er det bare å markere teksten som du ønsker å formatere, for så å velge riktig stil. I masteroppgavemalen er det satt opp følgende stiler for kapitteloverskriftene:

Figur 48: Kapitteloverskrifter i masteroppgavemalen.

Redigere stiler

Klikk på pilen til høyre for stilarten (1) du ønsker å redigere, velg så (2) ”Modify /

Endre” (se figur 49).

Figur 49: Endre stiler.

Da får du opp en dialogboks hvor du kan redigere stilen (se figur 50).

Figur 50: Flere formateringsmuligheter.

1)    Her finner du de vanligste formateringsmulighetene som for eksempel skrifttype.

2)    Hvis du ønsker flere formateringsmuligheter kan du trykke på “Format”, og du vil da få opp en meny med flere formateringsalternativer.

Publisert 14. okt. 2018 01:12 - Sist endret 6. mars 2020 13:27