Fotnoter

Fotnoter og sluttnoter brukes vanligvis i utskrevne dokumenter til å forklare, kommentere eller oppgi kilder for tekst i et dokument. For bruken av fotnoter i masteroppgaven henvises det til regelverket for masteroppgave10, se også oppsett av kildehenvisninger11.

Fotnoter og sluttnoter

Fotnoter og sluttnoter består av to deler som hører sammen, referansemerket for noten og tilhørende notetekst.

Figur 64: Oppsett av fotnoter og sluttnoter.

1)    Referansemerker for fotnoter og sluttnoter.

2)    Skillelinje.

3)    Fotnotetekst.

4)    Sluttnotetekst.

Sette inn en fotnote eller sluttnote

I Word 2010 nummereres fotnotene og sluttnotene automatisk etter at du har angitt et nummereringsvalg. Du kan bruke ett nummereringsvalg i hele dokumentet, eller du kan bruke forskjellige nummereringsvalg i hver inndeling i dokumentet.

Når du legger til, sletter eller flytter fotnoter og sluttnoter som er nummerert automatisk, nummereres referansemerkene for fotnotene og sluttnotene på nytt automatisk.

Kommandoer for å sette inn og redigere fotnoter og sluttnoter finner du i kategorien “References / Referanser” i “Footnotes / Fotnoter”-gruppen.

Figur 65: Sette inn og redigere fotnoter.

1)    Sette inn en fotnote.

2)    Sette inn en sluttnote.

3)    Dialogboksvelgeren Fotnote og sluttnote.

Hurtigtaster:

Hvis du vil sette inn en etterfølgende fotnote, trykker du <CTRL> + <ALT> + F.

Hvis du vil sette inn en etterfølgende sluttnote, trykker du <CTRL> + <ALT> + D.

Slette en fotnote

Når du vil slette en note, arbeider du med referansemerket for noten i dokumentvinduet, ikke teksten i noten.

For å slette en fotnote

1)    Merk referansemerket for fotnoten eller sluttnoten du vil slette.

2)    Trykk deretter <DELETE> på tastaturet.

Figur 66: Referansemerke for note

Hvis du sletter referansemerker for noter som er automatisk nummerert, nummereres notene på nytt med den nye rekkefølgen i Word 2010.

Publisert 14. okt. 2018 01:12 - Sist endret 6. mars 2020 13:27