Låse ord sammen

Man kan låse to ord sammen. Dette innebærer at ordene alltid vil stå sammen på samme linje selv om en gjør endringer som forskyver teksten ved en senere anledning. Dette gjøres ved å trykke <CTRL> + <SHIFT> + <SPACE > samtidig i stedet for bare <SPACE> mellom ordene. (<SPACE> = mellomromstast).

Det kan være praktisk å være konsekvent med å låse navnet på loven sammen med paragrafen. (eks: avtl. § 36). Ved dette oppnår man at lov og paragraf alltid vil stå på samme linje.

Publisert 14. okt. 2018 01:12 - Sist endret 6. mars 2020 13:27