Ordtelling

Masteroppgavene skal ha et visst antall ord, se regelverket for masteroppgaven.

I Microsoft Word telles antallet ord i et dokument etter hvert som du skriver. Følgende telles også:

  • Sider
  • Avsnitt
  • Linjer
  • Tegn med eller uten mellomrom

Selv om fotnotene og tekst i tekstbokser ikke telles automatisk, kan du angi at Word 2010 skal telle dem.

Telle ordene etter hvert som du skriver

Når du skriver i et dokument, teller Word 2010 automatisk antall sider og ord i dokumentet og viser dem på statuslinjen nederst i arbeidsområdet (se figur 54).

Figur 54: Fortløpende ordetelling.

Telle ordene i ett eller flere merkede områder

Du kan telle antall ord i ett eller flere merkede områder i stedet for å telle alle ordene i hele dokumentet. De merkede områdene trenger ikke være ved siden av hverandre for at du skal kunne telle ordene i dem.

Dette gjør du ved å merke teksten du vil telle ordene i, du vil da få en oversikt på statuslinjen nederst i arbeidsområdet (se figur 55)

Figur 55: Telle ord i merkede områder.

Antall ord i det merkede området vises på statuslinjen. Hvis det f.eks. står ”Words 83/9 328”, betyr det at det merkede området inneholder 83 av totalt 9 328 ord i dokumentet.

Tips! Når du vil merke områder som ikke er ved siden av hverandre, merker du det første området, og deretter trykker du og holder nede <CTRL> mens du merker de andre områdene.

Du kan også bruke ”Word Count / Ordtelling” som du finner i kategorien ”Review / Se gjennom” (se figur 56).

Figur 56: Ordtelling.

Ta med fotnoter og sluttnoter i ordtellingen

1)    Klikk ”Word count / Ordtelling” i ”Proofing / Korrektur”-gruppen i kategorien ”Review / Se gjennom”.

2)    Merk av for ”Include textboxes, footnotes and endnotes / Ta med tekstbokser, fotnoter og sluttnoter” i dialogboksen ”Word Count / Ordtelling”(se figur 57).

Figur 57: Ordtelling med fotnoter og sluttnoter.

Publisert 14. okt. 2018 01:12 - Sist endret 6. mars 2020 13:27