Sideskift

Du kan sette inn et sideskift hvor som helst i dokumentet, eller du kan angi hvor Word 2010 skal plassere automatiske sideskift.

Det anbefales ikke at du trykker på <ENTER> x-antall ganger for å komme til en ny side. Dersom du senere gjør en endring høyere opp i dokumentet ditt, kan kapitteloverskriften forskyves slik at den ikke kommer øverst på en ny side.

Trykk heller <CTRL> + <ENTER> samtidig. Ved å gjøre dette er du garantert at overskriften alltid vil stå øverst på en ny side, uavhengig av om du gjør endringer lenger opp i dokumentet.

Dersom du ønsker å fortsette et avsnitt på en ny linje, trykker du <SHIFT> + <ENTER> samtidig i stedet for bare <ENTER>.

Hvis du setter inn manuelle sideskift i dokumenter som inneholder mange sider, kan det hende du må bryte om sidene ofte etter hvert som du redigerer dokumentet. Hvis du vil slippe arbeidet med å bryte om sidene på nytt manuelt, kan du angi alternativer som styrer hvor Word 2010 skal sette inn automatiske sideskift

Du kan finne disse funksjonene under kategorien ”Page Layout / Sideoppsett” og deretter ”Breaks / Skift” (se figur 58).

Figur 58: Forskjellige typer sideskift.

Sette inn et manuelt sideskift

1)    Klikk der du vil begynne en ny side.

2)    Klikk ”Page Break / Sideskift” i ”Pages / Sider”-gruppen i kategorien ”Insert / Sett inn” (se figur 59).

Figur 59: Manuelt sideskift

Unngå sideskift midt i et avsnitt

1)    Merk avsnittet som du ikke vil skal brytes på to sider.

2)    Klikk dialogboksstarttjenesten ”Paragraph / Avsnitt” i kategorien ”Page Layout / Sideoppsett” (se figur 60).

Figur 60: Alternativer for paragrafer.

3)    Klikk deretter kategorien ”Line and Page Breaks / Tekstflyt”.

4)    Merk av for ”Keep lines together / Hold linjene” samlet i dialogbokse. (se figur 61).

Figur 61: Velg ”Line and Page Breaks / Tekstflyt” og huk av for ”Keep lines together / Hold linjene”.

Unngå sideskift mellom avsnitt

1)    Merk avsnittene du vil holde samlet på én side.

2)    Klikk dialogboksstarttjenesten ”Paragraph / Avsnitt” i kategorien ”Page Layout / Sideoppsett” (se figur 60), og klikk deretter kategorien ”Line and Page Breaks / Tekstflyt”.

3)    Merk av for ”Keep with next / Hold sammen med neste” (se figur 61).

Angi et sideskift foran et avsnitt

1)    Klikk avsnittet du vil skal plasseres etter sideskiftet.

2)    Klikk dialogboksstarttjenesten ”Paragraph / Avsnitt” i kategorien ”Page Layout / Sideoppsett” (se figur 60), og klikk deretter kategorien ”Line and Page Breaks / Tekstflyt”.

3)    Merk av for ”Page break before / Sideskift før” (se figur 61).

Unngå sideskift i en tabellrad

1)    Klikk tabellraden du ikke vil skal brytes. Merk hele tabellen hvis du ikke vil at tabellen skal brytes på flere sider.

2)    Klikk ”Layout / Oppsett” i kategorien ”Table Tools / Tabellverktøy”.

Figur 62: Marker tabellen som du ikke vil skal brytes og velg “Oppsett” i Tabellverktøy-kategorien.

Figur 63: Fjern merket for "Tillat deling av rad".

3)    Klikk ”Properties / Egenskaper” i ”Table / Tabell”-gruppen (se figur 63).

4)    Klikk kategorien ”Row / Rad”, og fjern merket for ”Allow row to break across pages / Tillat deling av rad” (se figur 63).

Publisert 14. okt. 2018 01:12 - Sist endret 6. mars 2020 13:27