Brukergrensesnitt

Menylinjen med menyer og undermenyer, kjent fra Word versjon til og med 2003 er borte. Disse har blitt erstattet med et bånd med kommandoer som endrer seg etter hvilken type oppgave du utfører.

Figur 1: Arbeidsvinduet
1)    Tittellinje; viser navnet på dokumentet.

2)    Bånd; her finner man alle funksjonene i Word 2016.

3)    Verktøylinje; knapper med snarvei til de viktigste funksjonene.

4)    Dokumentvinduet; her skriver du.

5)    Statuslinje; angir sidetall, inndelinger og markørens posisjon etc.


Figur 2: Oversikt over brukergrensesnittet

Hvor er menyene og verktøylinjene?

I Word 2016 strekker et bredt bånd seg over toppen av hovedprogramvinduet og det erstatter de gamle menyene og verktøylinjene. Hver kategori på båndet har forskjellige knapper og kommandoer som er organisert i grupper.
 


Figur 3: Båndet vises på tvers øverst i Word 2016.

Båndet justerer utseendet slik at det passer til dataskjermens størrelse og oppløsning. På mindre skjermer kan det hende at bare gruppenavnet, og ikke kommandoene, vises for enkelte grupper på båndet. I slike tilfeller klikker du bare den lille pilen på gruppeknappen for å vise kommandoene, se avsnitt 2.1.1.2.

Hva finnes på båndet? 


Figur 4: På båndet får du tilgang til kategorier, grupper og kommandoer.

1)    Kategorier. Det er sju grunnleggende kategorier øverst. Hver kategori representerer et aktivitetsområde.

2)    Grupper. Hver kategori inneholder flere grupper som viser beslektede elementer samlet.

3)    Kommandoer. En kommando er en knapp, en boks til å skrive inn informasjon i eller en meny.

Når du åpner Word 2016, vises kategorien “Home / Hjem” på båndet. Denne kategorien inneholder mange av de vanligste kommandoene i Word, som for eksempel kommandoene for å endre skrift i ”Font / Skrift”-gruppen.

I “Font / Skrift”-gruppen finner du kommandoer for fet tekst eller kursivert tekst, fulgt av “Paragraph / Avsnitt”-gruppen, med kommandoer for å justere teksten til venstre, til høyre eller midtstille den, og opprette punktlister og nummererte lister.

Dialogboksvelgere i grupper

Enkelte grupper har en liten, diagonal pil nederst i høyre hjørne   (se figur 5).


Figur 5: Klikk dialogboksvelgeren for å se flere alternativer for den aktuelle gruppen.

Pilen kalles en dialogboksvelger. Når du klikker på pilen, vises flere alternativer for den aktuelle gruppen. 

Flere kategorier vises

I Word 2016 er det enkelte kategorier som bare vises når du trenger dem. Kategoriene endrer seg etter hvilken type oppgave du utfører.

La oss for eksempel si at du har satt inn et bilde. Du bestemmer deg for at du vil gjøre litt mer med bildet. Du vil kanskje endre tekstbrytingen rundt bildet eller beskjære det litt. Hvor finner du kommandoene for å gjøre det?

Figur 6: Når du velger et bilde vises i tillegg kategorien ”Picture Tools / Bildeverktøy”, som viser grupper av kommandoer for arbeid med bilder.

Fremgangsmåte:

1)    Merk bildet.

2)    Kategorien ”Picture Tools / Bildeverktøy” vises. Klikk kategorien.

3)    Det vises flere grupper og kommandoer for bildebehandling, f.eks. gruppen ”Picture effects”.

Når du klikker utenfor bildet, forsvinner kategorien ”Picture Tools / Bildeverktøy”, og de andre gruppene kommer tilbake. Kontekstavhengige kategorier vises også for andre aktivitetsområder, som tabeller, tegninger og diagrammer.

Skjule båndet midlertidig

Båndet sørger for at alt i Word 2016 er sentralisert og enkelt å finne. Noen ganger har du imidlertid ikke bruk for å finne noe som helst. Du vil bare jobbe med dokumentet ditt, og du vil ha mest mulig plass til å gjøre akkurat det. Det er derfor det er like enkelt å skjule båndet midlertidig som det er å bruke det.


Figur 7:

1: Klikk på pilen for å skjule gruppene og frigjøre plass.

2: Klikk på bildet av pilen inne i en boks(«ribbon display options») for å få frem båndet igjen.  

Slik gjør du det: Klikk på pilen øverst i høyre hjørne, se figur 7. Gruppene forsvinner slik at du får bedre plass. Når du vil at alle kommandoene skal vises igjen, klikker du på pilen inne i boksen for å få tilbake gruppene.

Innføring i Backstage-visning

Båndet inneholder settet med kommandoer du bruker når du arbeider i et dokument, mens Microsoft Office Backstage-visningen inneholder settet med kommandoer du bruker til å gjøre ting med et dokument.

Åpne et dokument, og klikk kategorien “File / Fil” hvis du vil vise Backstage-visningen.

Figur 8: “File / fil” finner du øverst i venstre hjørne.

Backstage-visningen brukes til å behandle dokumenter og relaterte data om dem. Her kan du opprette, lagre og skrive ut dokumenter, og mye mer.


Figur 9: Via “File / fil”-kategorien kan du for eksempel lagre og skrive ut dokumentet.

Når du trykker på “File / fil”, vises en meny på venstre side og informasjon om dokumentet som du jobber med. På venstre side av menyen vises alle kommandoene for filbehandling. Her kan du opprette et nytt dokument eller åpne et eksisterende dokument. Her finner du også kommandoene ”Save / Lagre” og ”Print / Skriv ut”.

Tips: Hvis du vil gå raskt tilbake til dokumentet fra Backstage-visningen, klikker du kategorien “Home / Hjem” eller trykker ESC på tastaturet.

Figur 10: En oversikt over nylig brukte dokumenter finner du under "Recent / Nylig".

Under “Recent / Nylig” vises nylig åpnede dokumenter. Du får også opp en oversikt over de siste mappene du har lagret dokumenter i. På denne måten slipper du å lete etter et dokument du ofte arbeider på.

Hvor er forhåndsvisning?

I Word 2016 vises ikke “Preview / Forhåndsvisning” lenger i et eget vindu. Se etter det i Backstage-visning, sammen med andre nyttige utskrifts relaterte innstillinger.

Figur 11: Forhåndsvisning finner du under “Skriv ut / Print” i Backstage-visningen.

Klikk kategorien “File / Fil”, og klikk deretter “Print / Skriv ut”. Du finner en forhåndsvisning av hvordan det gjeldende dokumentet vil se ut når det skrives ut, til høyre i vinduet.

Hva har skjedd med verktøy / alternativer?

Ser du etter Word-programinnstillinger du kan bruke til å styre ting som for eksempel om stavefeil og grammatiske feil skal rettes mens du skriver inn i Word?

Klikk kategorien “File / Fil”, og klikk deretter “Options / Alternativer”. Dette åpner dialogboksen “Word Options” / Alternativer for Word”, der du kan tilpasse Word-innstillingene.

Figur 12: Alternativer finner du i Backstage-visningen.

Enkelte innstillinger i dialogboksen “Options / Alternativer for Word” gjelder bare for Word. Men enkelte innstillinger (for eksempel fargevalget) gjelder for alle andre Microsoft Office 2010-programmer du har installert.

Miniverktøylinjen

Enkelte formateringskommandoer er så nyttige at de er tilgjengelige uansett hva du holder på med. Disse kommandoene er samlet på miniverktøyslinjen.


Figur 13: Når du merker tekst og peker på den, vises miniverktøylinjen nedtonet.

La oss si at du raskt ønsker å formatere noe tekst, men du arbeider i kategorien ”Page ”Layout / Sideoppsett”. Da kan du klikke kategorien ”Home / Hjem” for å vise formateringsalternativene, men det finnes en raskere måte:

1)    Merk teksten ved dra over den med pekeren, og pek deretter på det merkede området.

2)    Miniverktøylinjen vises nedtonet. Hvis du peker på miniverktøylinjen, blir den aktivert, og du kan klikke et formateringsalternativ på den.

Det er veldig praktisk med formateringsalternativer på miniverktøylinjen, men hva hvis du vil at andre typer kommandoer alltid skal være tilgjengelige? Da bruker du verktøylinjen for hurtigtilgang. Du får en beskrivelse av den på neste side.

Verktøylinje for hurtigtilgang

Verktøylinjen for hurtigtilgang inneholder kommandoene du bruker flere ganger hver dag, som ”Save / Lagre”, se figur 14.

Ved å legge til knapper på denne verktøylinjen kan du sørge for at favorittkommandoene dine alltid er tilgjengelige, selv når du bytter mellom kategorier på båndet.


Figur 14: Verktøylinjen for hurtigtilgang finner du øverst på båndet.

Klikk rullegardinpilen ved siden av verktøylinjen for hurtigtilgang for å aktivere eller deaktivere noen av kommandoene på hurtigmenyen, se figur 15.

Figur 15: Tilpasse verktøylinje for hurtigtilgang.

Hvis kommandoen du vil legge til, ikke vises i listen, bytter du til kategorien på båndet der knappen vises, og høyreklikker på den. Klikk “Add to Quick Access Toolbar / Legg til på verktøylinje for hurtigtilgang”, se figur 16.

Figur 16: Legge til kommandoer fra båndet.

Hurtigtaster

Tastatursnarveier fra tidligere Word-versjoner er fortsatt tilgjengelige i Word 2016. Hvis du kan en snarveissekvens, er det bare å taste den inn. <CTRL+C> kopierer fortsatt merkede data til utklippstavlen og < CTRL+S> lagrer fortsatt endringer i det gjeldende dokumentet.

Hvis du ikke husker hurtigtasten for en kommando kan du holde musepekeren over den aktuelle kommandoen og det vil da dukke opp en boks med hurtigtasten for den kommandoen, se figur 17.

Figur 17: Hold musepekeren over kommandoen for å se hurtigtasten.

Innføring i tastetips

Word 2016 har snarveier for båndet, som kalles for tastetips, så du kan raskt utføre oppgaver uten å bruke musen.

Figur 18: Trykk ALT for å vise tastetips.

Hvis du vil vise tastetips på båndet, trykker du <ALT>.

Hvis du vil bytte til en kategori på båndet ved hjelp av tastaturet, trykker du tasten for bokstaven som vises under kategorien. I eksemplet over (se figur 18) trykker du N for å åpne kategorien “Insert / Sett inn”, P for å åpne kategorien “Page Layout / Sideoppsett”, S for å åpne kategorien “References / Referanser” og så videre.

Når du har byttet til en kategori på båndet på denne måten, vises alle tilgjengelige tastetips for kategorien på skjermen. Du kan deretter sekvensen ved å trykke den siste tasten for kommandoen du vil bruke.

Hvis du vil gå tilbake ett nivå mens du er i en sekvens, trykker du ESC. Du kan gå ut av tastetipsmodusen ved å trykke ESC flere ganger.
 

Publisert 14. okt. 2018 01:13 - Sist endret 6. mars 2020 13:27