Angre og/eller gjenta en handling

Figur 28: (1) Angre og (2) Gjør om knappene finner du i verktøylinjen for hurtigtilgang.

1)    Angre den siste handlingen eller de siste handlingene du har utført

Angrekommandoen i Word 2016 husker de 100 siste tingene du gjort, og omgjør eventuelle feil. Dersom du mot din vilje sletter et tekstområde eller forskyver marger, er denne funksjonen gull verdt.

Hvis du vil angre en handling, gjør du ett eller flere av følgende:

  • Klikk ”Undo / Angre”   på verktøylinjen for hurtigtilgang (se figur 28). Hurtigtast: Du kan også trykke <CTRL> + Z.
  • Hvis du vil oppheve flere handlinger om gangen, klikker du pilen ved siden av ”Undo / Angre”, merker handlingene du vil angre, i listen, og klikker deretter listen (se figur 29). Alle de merkede handlingene reverseres.

Figur 29: Marker de handlingene du angrer.

OBS! Noen handlinger kan ikke angres, blant annet klikking på kommandoer i Backstage-visningen eller lagring av en fil. Hvis en handling ikke kan angres, endres ”Undo / Angre”-kommandoen til Kan ikke angre.

2)    Gjenta den siste handlingen

Hvis du vil gjenta den siste handlingen, klikker du ”Repeat / Gjenta”   på verktøylinjen for hurtigtilgang.

Hurtigtast: Du kan også trykke <CTRL> + Y.

Obs! Hvis du ikke kan gjenta siste handling, endres kommandoen ”Repeat / Gjenta” til Kan ikke gjenta.

Publisert 14. okt. 2018 01:12 - Sist endret 6. mars 2020 13:27