Kontrollere stavemåte og grammatikk

Når leveringsfristen nærmer seg, blir det ofte knapt med tid til å kontrollere om et dokument inneholder stave- og grammatikkfeil. Word 2016 inneholder verktøy som gir deg mulighet til å rette slike feil raskere. Du bestemmer selv om du vil angi at potensielle feil skal vises mens du arbeider, eller om du heller vil kontrollere dokumentet når du skal gjøre det ferdig.

I Word 2016 er det ganske enkelt å kontrollere stavemåten:

  • Klikk ”Spelling & Grammer / Stavekontroll & Grammatikk” i ”Proofing / Korrektur”-gruppen i kategorien ”Review / Se gjennom” (se figur 30).
  • Eller så kan du trykke <F7>.

Figur 30: Stavekontroll finner du i ”Review / Se gjennom” kategorien.

Hvordan den automatiske stavekontrollen virker

Når du bruker den automatiske stavekontrollen mens du skriver inn tekst, kan du regne med at du slipper å rette en masse stavefeil når du er klar til å levere dokumentet. Feilstavede ord kan flagges mens du arbeider, som i figur 31, slik at det er enkelt å se dem.

Figur 31: Skrivefeil markeres fortløpende.

Du kan høyreklikke på det feilstavede ordet for å vise rettingsforslag (se figur 32).

Figur 32: Høyreklikk for å se rettingsforslag.

I Word 2016 kan du også legge til ordet i en egendefinert ordliste ved å velge “Add to Dictionary / Legg til i Ordliste” i menyen som dukker opp når du høyreklikker på ordet, se figur 33.

Figur 33: Du kan også legge til ord i en egendefinert ordliste.

Hvordan den automatiske grammatikkontrollen virker

Når du aktiverer den automatiske grammatikkontrollen, flagges potensielle grammatikk- og stilfeil mens du arbeider i Word-dokumenter, som vist i figur 34.

Figur 34: Grammatikkfeil markeres fortløpende.

Du kan vise flere alternativer ved å høyreklikke på feilen, se figur 35.

Figur 35: Høyreklikk for å se rettingsforslag.

På menyen som åpnes, vises det kanskje et rettingsforslag. Du kan også velge å ignorere feilen eller klikke ”Grammar / Grammatikk” for å se hvorfor teksten ble flagget som feil.

Slå av eller på automatisk stave- og grammatikkontroll

1)    Gå inn i Backstage-visningen ved å velge kategorien “File / Fil”, og klikk deretter ”Options / Alternativer”.

Figur 36: Velg "Options / Alternativer" i Backstage-visningen.

2)    Klikk deretter på ”Proofing / Korrektur”.

3)    Hvis du vil slå av eller på automatisk stave- og grammatikkontroll for dokumentet som er åpent for øyeblikket, gjør du følgende:

  • Klikk navn på gjeldende åpne fil under ”Exceptions for / Unntak for”.
  • Aktiver eller deaktiver alternativene ”Hide spelling errors in this document only / Skjul stavefeil bare i dette dokumentet” eller ”Hide grammar errors in this document only / Skjul grammatikkfeil bare i dette dokumentet” (se figur 37).

Figur 37: Alternativer for stave- og grammatikkontroll.

Publisert 14. okt. 2018 01:12 - Sist endret 6. mars 2020 13:27