Kopiere/klippe ut og lime inn tekst

Kopiere og klippe ut tekst

Etter at du har merket et område med tekst, kan du kopiere det og lime det inn et annet sted i dokumentet. Den opprinnelige teksten du kopierer blir uberørt av dette.

Fremgangsmåten for å kopiere og lime inn tekst er:

1)    Merk teksten du ønsker å kopiere.

2)    Velg ”Copy / Kopier” fra verktøylinja (se figur 27). Du kan også trykke <CTRL> + C som er hurtigtasten for å kopiere. Word har nå kopiert den merkede teksten.

3)    Flytt markøren til det stedet du vil sette inn den kopierte teksten.

4)    Velg ”Paste / Lim inn” fra verktøylinja (se figur 27). Du kan også trykke <CTRL> + V som er hurtigtasten for å lime inn.

Figur 27: Kopier, klipp ut og lim inn finner du i ”Home / Hjem” kategorien.

Klippe ut og lime inn tekst

Når du klipper ut tekst, forsvinner teksten fra den opprinnelige plassen i dokumentet. Selv om teksten forsvinner fra skjermen, husker Word 2016 den helt til du klipper ut eller kopierer et nytt område.

Fremgangsmåten for å kopiere og lime inn tekst er:

1)    Merk teksten du ønsker å kopiere.

2)    Velg ”Cut / Klipp ut” fra verktøylinja (se figur 27). Du kan også trykke <CTRL> + X som er hurtigtasten for å klippe ut. Nå forsvinner teksten fra skjermen.

3)    Flytt markøren til det stedet du vil sette inn teksten du klippet ut.

4)    Velg ”Paste / Lim inn” fra verktøylinja. Du kan også trykke <CTRL> + V som er hurtigtasten for å lime
 

Publisert 14. okt. 2018 01:12 - Sist endret 6. mars 2020 13:27