Lagring og lagringsrutiner

For å lagre et dokument velger man ”Save / Lagre” fra Backstage-visningen. Man kan også klikke på ”Save / Lagre”-knappen på verktøylinjen eller hurtigtasten <CTRL> + S (se figur 38).

Figur 38: Snarvei til (1) lagreknappen finnes på verktøylinja for hurtigtilgang.

Hvis du ikke har gitt dokumentet et navn og lagret det før, kommer man automatisk inn i dialogboksen ”Save as / Lagre som”. Gi dokumentet et navn, og husk å lagre et sted du finner det igjen. Fullfør lagringen med å trykke på ”Save / Lagre”-knappen, se figur 39.

Figur 39: Velg dokumentplassering.

1)    Dokumentplassering på datamaskinen.

2)    Valg av plassering.

3)    Navn på dokumentet og filformat.

Lagring på ditt hjemmeområde (M:\)

Dersom du skriver oppgaven din på en maskin som er tilknyttet UiOs nettverk, anbefales det at du lagrer på M:\. Dette er ditt eget personlige filområde på UiOs nettverk.

Du finner ditt hjemmeområde ved å trykke på «Start» og velge ”Computer / Datamaskin” (se figur 40 og 41).

Du får tilgang til ditt hjemmeområde ved å velge “Computer / Datamaskin” i Start-menyen.

Figur 40: Velg ”Computer / Datamaskin”.

Figur 41: Ditt hjemmeområde ligger på disken M:.

Hjemmeområdet ligger ikke på den lokale maskinen (C:\ eller D:\), og du får tilgang til dokumenter som ligger lagret der fra alle maskiner som er tilknyttet nettverket ved UiO. Du kan også få tilgang til hjemmeområdet hjemmefra gjennom nettleseren7.

Tilgang til hjemmeområdet (M:\) får man kun ved å identifisere seg med brukernavn og passord. M:\ blir også identifisert med ditt brukernavn.

Den største fordelen med å lagre på hjemmeområdet (M:\) er at det blir tatt sikkerhetskopi hver natt. Skulle filene dine på en eller annen måte skades, er det derfor mulig å få tak i en sikkerhetskopi ved å kontakte USIT. Ved henvendelser til USIT må du huske å oppgi brukernavnet ditt.

Er det en fil du har mistet:

  • oppgi filnavn
  • hvor filen lå
  • dato og klokkeslett da du mistet filen

og send en e-post til restore@usit.uio.no for hjelp. For mer informasjon om backup-tjenesten UiO tilbyr, henvises det til de sentrale IT-sidene.

Automatisk lagring og gjenoppretting av dokumenter i Word 2016

Autogjenopprettingsfunksjonen er ikke en erstatning for å lagre arbeidet manuelt ved å klikke “Save / Lagre”. Den sikreste måten å beholde arbeidet du har gjort på, er å lagre filen regelmessig. Det kan imidlertid skje at et Microsoft Office-program lukkes før du får lagret endringene i filen du arbeider på ved for eksempel et strømbrudd.

Det er ikke mulig å forsikre seg mot slike tilfeller, men du kan likevel ta noen forhåndsregler for å beskytte arbeidet ditt når et Office-program avsluttes på en unormal måte.

Automatisk gjenoppretting kan hjelpe deg å unngå å miste arbeid på to måter:

  • Dataene lagres automatisk

Hvis du aktiverer automatisk gjenoppretting, lagres filen automatisk så ofte du vil. Dermed vil filen du har arbeidet med, inneholde alt, eller i det minste noe av, arbeidet du har utført siden sist du lagret den, selv om du arbeider lenge med filen, men glemmer å lagre den, og selv om strømmen går.

  • Programmets tilstand lagres automatisk

En ekstra fordel ved å aktivere automatisk gjenoppretting er at noen aspekter ved tilstanden til programmet gjenopprettes når programmet startes på nytt etter at det lukket seg unormalt.

Aktivere og justere funksjonene for automatisk gjenoppretting og lagring

1)    Klikk kategorien “File / Fil”.

2)    Klikk “Options / Alternativer” som vist i avsnitt 2.1.2.2.

3)    Klikk “Save / Lagre” og du vil få opp alternativer for backup, se figur 42.

Figur 42: Alternativer for backup finner du under "Save / Lagre" under “Alternativer / Word Options" i Backstage-visningen.

4)    Merk av for “Save AutoRecover information every X minutes / Lagre informasjon om automatisk gjenoppretting hvert X minutt”.

5)    I Minutter-feltet angir du hvor ofte du vil at dataene og programstatusen skal lagres.

Tips! Mengden ny informasjon som den gjenopprettede filen inneholder, avhenger av hvor ofte gjenopprettingsfilen lagres i et Microsoft Office-program. Hvis for eksempel gjenopprettingsfilen bare lagres hvert 15. minutt, vil ikke den gjenopprettede filen inneholde de siste 14 minuttene med arbeid før strømbruddet eller et annet problem oppstod.

6)    Du kan også endre plasseringen (angitt i boksen “AutoRecover file locations /

Plassering for autogjenopprettingsfiler” der programmet automatisk lagrer en versjon av filer du arbeider med.

Ved å gå inn på “File / Fil” kategorien og velge “Info / Informasjon” vil du finne en liste over automatisk lagrede filer, se figur 43. Ved å klikke på dem kan du åpne tidligere versjoner.

Figur 43: Du finner tidligere versjoner av dokumentet under Backstage-visningen.

Aktivere Gjenopprett versjoner som ikke er lagret

1)    Klikk kategorien “File / Fil”.

2)    Klikk “Options / Alternativer” som vist i avsnitt 2.1.2.2.

3)    Klikk “Save / Lagre” og du vil få opp alternativer for backup, se figur 42.

4)    Merk av for “Keep the last autosaved version if I close without saving / Behold den siste versjonen som er automatisk lagret hvis jeg avslutter uten å lagre”.

Autogjenoppretting må være aktivert når du skal bruke denne funksjonen.

Hva gjør du hvis du lukker filen uten å lagre?

Som med tidligere versjoner av Word vil det å aktivere autogjenoppretting i Word 2010, lagre versjoner på intervaller du selv velger, mens du arbeider i filen, se avsnitt 3.5.2.1.

Nå kan du velge å beholde den nyeste automatisk lagrede versjonen av en fil i tilfelle du ved et uhell lukker filen uten å lagre den, slik at du kan gjenopprette den neste gang du åpner filen. Mens du arbeider i filen, kan du også få tilgang til en liste over automatisk lagrede filer via Backstage-visning.

VIKTIG: “Lagre informasjon om automatisk gjenoppretting” og “Behold den siste versjonen som er automatisk lagret, hvis jeg avslutter uten å lagre” må være aktivert for at disse funksjonene skal fungere.

Hvis du lukker en fil uten å lagre, beholdes en versjon av filen midlertidig, slik at du kan gjenopprette den når du åpner filen på nytt.

Hvis du arbeider med en nyopprettet fil eller en midlertidig Word-, Excel- eller PowerPoint-fil, for eksempel et e-postvedlegg i Outlook, og deretter lukker den uten å lagre, følger du denne fremgangsmåten for å åpne det nyeste automatisk lagrede utkastet:

1)    Åpne Office 2010-programmet du brukte.

2)    Klikk kategorien “File / Fil”.

3)    Klikk “Recent / Siste”.

4)    Klikk “Recover Unsaved Documents / Gjenopprett dokumenter som ikke er lagret” hvis du er i Word 2010, se figur 44.

Figur 44: Finne ulagrede filer.

5)    Mappen med lagrede utkast åpnes i et nytt vindu. Merk filen, og klikk deretter

“Open / Åpne”.

6)    Klikk “Save as / Lagre som” på forretningslinjen øverst i filen for å lagre filen på datamaskinen.

Publisert 14. okt. 2018 01:12 - Sist endret 6. mars 2020 13:27