Hva skjer med fangers helse i Norge?

Boken "Hva gjør fengselsleger? En institusjonell etnografi om isolasjon og helse" av Marte Rua er den første samfunnsvitenskapelige studien av arbeid med fangers helse i Norge. I anledning av boklanseringen inviterte Institutt for kriminologi og rettssosiologi til åpen debatt om dagens helsetilbud til fanger.

Opptak fra boklansering og debatt på Litteraturhuset i Oslo 11. desember 2012.

I november 2012 gjentok FNs torturkomite sin kritikk av isolasjonsbruken i norske fengsler. Isolasjonen er kontroversiell og har velkjente negative helsemessige konsekvenser. Hva gjør helsevesenet? På lanseringen stillte representanter både fra akademia, departementene, legeforeningen og kriminalomsorgen.  

Forfatter Marte Ruas presentasjon av boken

 

Kommentarer ved Marit Hermansen (Leder i Norsk forening for allmennmedisin)

 

Kommentarer ved Anne-Lene E. Arnesen (Pasient- og brukerombudet i  Buskerud)

 

Kommentarer ved  Thomas Horn (stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved UiO)

 

Kommentarer ved Andreas Skulberg (Kriminalomsorgsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet)

 

Kommentarer ved Jon Hilmar Iversen (prosjektdirektør i Helsedirektoratet)

 

Publisert 12. feb. 2013 21:04 - Sist endret 18. juni 2015 09:44