Samarbeid med oss

CELL ønsker å samarbeide med interne faglige og studenter og eksterne partnere.  

Faglig samarbeid  

Ønsker du å utvikle egen undervisning? CELL kan være en dialogpartner, støtte utvikling av nye undervisningsopplegg ved å undersøke administrative og økonomiske rammer, gjennomføre høringer blant studenter og faglige, og bidra til å utrede og skrive forslag om endringer til programråd for rettsvitenskap. 

Ta kontakt med CELLs lederteam

Se også om ordningen CELL Education Fellows.

Fakultetets ansatte kan søke om midler til tiltak for utvikling av erfaringsbasert undervisning og vurdering. Det er mulig å søke om midler til frikjøp og midler til å tilsette læringsassistenter i egne emner.

CELL medlemmer 

Faglige, studenter og administrative kan bli medlem i CELL. Dersom du jobber med/utvikler/gjennomfører erfaringsbasert, studentaktiv undervisning kan du ta kontakt med administrativ koordinator for å be om å motta nyhetsbrev og invitasjon til åpne seminarer og arrangementer.  

Studentstillinger og utlysninger 

CELL utlyser stillinger som vitenskapelige assistenter, som skal jobbe i de faglige pilarene, med utvikling av rettsstudiet og andre studieprogrammer ved Det juridiske fakultet. Stillingene vil bli utlyst om høsten. 

CELL arbeider blant annet med å øke bruken av studenter som læringsassistenter i studiet. Hvert semester vil vi lyse ut stillinger som kollokvieveiledere, skriveveiledere og læringsassistenter på utvalgte valgemner. 

Si din mening 

Vi ønsker å høre dine meninger og forslag til forbedringer, ta kontakt via CELLs facebookside eller ta direkte kontakt med CELLs lederteam på e-post   

Eksterne samarbeidspartnere 

CELL samarbeider med flere eksterne partnere i konkrete prosjekter. Se full oversikt her

Publisert 31. aug. 2020 14:20 - Sist endret 14. apr. 2021 14:53