Organisering

CELL er et senter for fremragende utdanning (SFU) ved Det juridiske fakultet, UiO. Fagansatte, studenter, administrasjon og bibliotek ved fakultetet er involvert i ledelse og koordinering.

Organisasjonskart

 

Bildet kan inneholde: fargerikhet, produkt, rektangel, gjøre, materiell eiendom.

Ledelse og styring

CELLs lederteam:

  • Senterleder: Professor Malcolm Langford
  • Student Senterleder: Øystein Kolstad Kvalø
  • Faglig nestleder: Birgitte Hagland  
  • Administrativ koordinator: Kristin Steen Slåttå
  • Faglig koordinator: Hilde Westbye

Lederteamet har ansvar for den daglige oppfølgingen av senterets virksomhet.

Koordineringsteamet, er overordnet fora for strategiutvikling og  koordinering av CELL som faglig helhet. Koordineringsteamet består av faglige, studenter og administrative i CELL og skal sikre bred deltagelse i spørsmål om prioriteringer og strategiutvikling.   

Arbeidspakker og prosjekter

Den faglige virksomheten i CELL er fordelt på fem arbeidspakker, og hver pakke inneholder ulike prosjekter. 

  • Ferdighetsstigen og interaktiv læring
  • Digitalisering og innovasjon
  • Praksis og ferdigheter 
  • Juridisk pedagogikk
  • Drift og spredning

Hvert prosjekt ledes av minst en fagansatt og en student, videre arbeider vi for å inkludere både juridisk og pedagogisk fagkompetanse i hvert prosjekt, samt administrative ressurser. 

Studentledere og CELL studentteam

CELL er et senter som ledes og driftes med studenter, og de inngår i senterets organisasjon på alle nivåer.

Senteret ledes i samarbeid av en fagansatt og en studentleder, og hvert prosjekt ledes i samarbeid av en fagansatt og en studentleder. CELLs studenter har også et eget student-team som møtes jevnlig.

Studenter deltar i faglige fora, deltar i dialog om og utvikling av emner ved fakultetet, utarbeider egne ressurser, presenterer innlegg og er medforfattere i rapporter og kronikker.

CELL Norge

Senteret samarbeider med de juridiske fakultetene i Bergen og Tromsø, under paraplyen CELL Norge. Bergen og Tromsø bisto i søknadsarbeidet for SFUet. 

De tre juridiske fakultetene skal utarbeide et mandat for det videre samarbeidet i løpet av 2020.

Rådgivende paneler

Et rådgivende panel med amerikanske og europeiske akademikere er opprettet. Panelet gir tilbakemeldinger på prosjekter, strategi og visjon. Medlemmer i panelet er: 

Det juridiske fakultets arbeidsgiverpanel og CELL har jevnlig dialog om senterets virksomhet.

Publisert 31. aug. 2020 12:55 - Sist endret 3. sep. 2021 15:33