Samarbeid med oss

CELL ønskjer å samarbeide med interne faglege og studentar og eksterne partnarar. 

Fagleg samarbeid

Ønskjer du å utvikle eiga undervisning? CELL kan vere ein dialogpartnar, støtte utvikling av nye undervisningsopplegg ved å undersøkje administrative og økonomiske rammer, gjennomføre høyringar blant studentar og faglege, og bidra til å utgreie og skrive forslag om endringar til programråd for rettsvitskap.

Ta kontakt med leiarteamet i CELL

Sjå også om ordninga CELL Education Fellows

Tilsette ved fakultetet kan søkje om midlar til tiltak for utvikling av erfaringsbasert undervisning og vurdering. Det er mogleg å søkje om midlar til frikjøp og midlar til å tilsetje læringsassistentar i eigne emne.

CELL medlemer

Faglege, studentar og administrative kan bli medlem i CELL. Dersom du jobbar med/utviklar/gjennomfører erfaringsbasert, studentaktiv undervisning, kan du ta kontakt med administrativ koordinator for å be om å få nyhendebrev og invitasjon til opne seminar og arrangement.

Studentstillingar og utlysingar

CELL lyser ut stillingar som vitskaplege assistentar, som skal jobbe i dei faglege pilarane, med utvikling av rettsstudiet og andre studieprogram ved Det juridiske fakultet. Stillingane vil bli lyste ut om hausten.

CELL arbeider blant anna med å auke bruken av studentar som læringsassistentar i studiet. Kvart semester vil vi lyse ut stillingar som kollokvierettleiarar, skriverettleiarar og læringsassistentar på utvalde valemne.

Sei meininga di

Vi ønskjer å høyre dine meiningar og forslag til forbetringar, ta kontakt via CELL si facebookside eller ta direkte kontakt med leiarteamet i CELL på e-post.

Eksterne samarbeidspartnarar

CELL samarbeider med fleire eksterne partnarar i konkrete prosjekt. Sjå full oversikt her.

Publisert 31. aug. 2020 14:20 - Sist endret 30. juni 2022 09:45