Evaluering av hjemmeeksamener høsten 2020

Fremdeles anser et flertall av studentene at hjemmeeksamen er en egnet eksamensform som er like rettferdig som skoleeksamen. De mest fornøyde studentene finner vi i et fag med 72 timers hjemmeeksamen. 

Illustrasjonsbilde av en ung kvinne foran en pc-skjerm

Hjemmeeksamen har blitt den vanlige eksamensformen i korona-pandemien (illustrasjonsfoto colourbox.com) 

Se hele rapporten (pdf)

Bildet kan inneholde: datamaskin, personlig datamaskin, laptop, produkt, azure.

Vi har publisert vår tredje evalueringsrapport om hjemmeeksamener ved Det juridiske fakultet i Oslo, denne gang for høsten 2020.

Hovedinntrykket er at det fremdeles er et flertall av studentene anser hjemmeeksamen som en egnet eksamensform som er like rettferdig som skoleeksamen – til tross for at man høsten 2020 vendte tilbake til bokstavkarakterer. De mest fornøyde studentene finner vi i et fag med 72 timers hjemmeeksamen, hvor det oppfordres til samarbeid og kollokvering mellom studentene. Kanskje dette er veien å gå for fremtidige hjemmeeksamener?

Publisert 23. sep. 2021 10:44 - Sist endret 1. nov. 2021 16:15