Evalueringer

Illustrasjonsbilde av en ung kvinne foran en pc-skjerm
Publisert 23. sep. 2021 10:44

Fremdeles anser et flertall av studentene at hjemmeeksamen er en egnet eksamensform som er like rettferdig som skoleeksamen. De mest fornøyde studentene finner vi i et fag med 72 timers hjemmeeksamen. 

Foto av kontorfellesskap, bord, stoler, mennesker og datamaskiner
Publisert 18. sep. 2021 10:19

Kriminologi og rettssosiologi i praksis er en ny praksisordning der studentene jobber for ulike vertsinstitusjoner i en praksisperiode på seks uker. Våren 2021 ble KRS4210 gjennomført for første gang som pilot, med 8 studenter.

Illustrasjon, tomme forelesningssaler
Publisert 28. des. 2020 10:19

The physical closure of universities and university colleges in Norway due to the COVID-19 lockdown, prompted the digitalisation of teaching at record speed. While Master of Laws students’ have earlier reported both positive adaption and specific challenges, students in the specialist programmes have received less attention.

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, team, samfunnet, smil, photography.
Publisert 1. juni 2020 10:19

Når samfunnet stengte ned mars 2020, ble alle skoleeksamener umiddelbart omgjort til hjemmeeksamen. Rapporten analyserer studentenes opplevelser av et norsk valgemne og et engelsk valgemne med eksamen uka før påsken 2020.