Evalueringer

Oversikt over gjennomførte evalueringer, samt erfaringsrapporter fra faglærere.

Et spørreskjema. Illustrasjonsbilde
CELL gjennomfører spørreundersøkelser både blant studenter og undervisere (illustrasjonsfoto: colourbox.com)

Studenter gir tilbakemelding

Lærere gir tilbakemelding

Ressurser og forskning på av evaluering

Evaluering er mer enn å sende ut et standarisert spørreskjema, og opplegg for evaluering av ulike undervisningsopplegg og aktiviteter bør skreddersys.

Lær mer om evaluering fra online ressurser:

Publisert 21. sep. 2020 20:55 - Sist endret 15. sep. 2021 12:42