Læringsassistenter ved Det juridiske fakultet

Her finner du informasjon og ressurser som hjelper deg i arbeidet som kollokvieveileder, oppgaveretter og læringsassistent på JUS1111.

Bildet kan inneholde: datamaskin, hånd, smil, personlig datamaskin, laptop.

Behov for Læringsassistent?

Er du underviser med behov for læringsassisten til ditt fag?

LINK sine sider finner du informasjon om hva en læringsassisten kan brukes til.

Høres dette interessant ut? Kontakt ansvarlig for læringsassistenter ved Juridisk fakultet

Kristine Hansen 

 

Læringsassistent - din rolle

Er du læringsassistent og usikker på dine oppgaver?

LINK sine sider finner du informasjon og videoer om hva du kan forvente av arbeid som læringsassistent ved UiO.

Har du likevel spørsmål, kontakt ansvarlig for læringsassistenter ved fakultetet

Kristine Hansen 

Kollokvieveileder

Som kollokvieveileder leder du en eller flere grupper på 4-6 studenter over et helt semester. 

Oppgaveretter

Som oppgaveretter gir du faglig tilbakemelding på innleverte studenttekster. 

Læringsassistent på JUS1111

Som læringsassistent på emnet JUS1111 Privatrett I leder du skriveverksteder og retter obligatoriske skriveøvelser. 

Bli læringsassistent

Vi lyser ut oppdrag som kollokvieveiledere og oppgaverettere på slutten av hvert semester, ca. mai og november.

  • Ny utlysning som kollokvieveileder eller skriveveileder kommer i slutten av høstsemesteret 2022.

Erfarne læringsassistenter trenger ikke å søke på nytt. Gi beskjed innen søknadsfristen om du ønsker å fortsette neste semester. Du kan også gi tilbakemelding om hva slags rolle du ønsker neste semester. 

  

Ferdig utdannet oppgaveretter?

Vi har laget en oversikt over hva som skal til for å fortsette å rette oppgaver som ferdig utdannet jurist. 

Ferdig som læringsassistent?

Når du er ferdig som læringsassistent, kan du be om attest.
Det gjør du ved å fylle ut nettskjemaet her.

Merk at du får attesten tilsendt som vedlegg til e-postadressen du oppgir. Du må regne med ca. 2 ukers behandlingstid.

Kontrakt, timelister og lønn

Læringassistenter blir tilknyttet fakultetet på mindre kontrakter. Her finner du informasjon om de ulike kontraktene og føring av timer i DFØ-systemet.