Læringsassistenter ved Det juridiske fakultet

Her finner du informasjon og ressurser som hjelper deg i arbeidet som kollokvieveileder, oppgaveretter og undervisningsassistent.

Kollokvieveileder

Som kollokvieveileder leder du en eller flere grupper på 4-6 studenter over et helt semester. 

Oppgaveretter

Som oppgaveretter gir du faglig tilbakemelding på innleverte studenttekster. 

Undervisningsassistent

Som undervisningsassistent på emnet JUS1111 Privatrett I leder du skriveverksteder og retter obligatoriske skriveøvelser. 

Bli læringsassistent

Vi lyser ut oppdrag som kollokvieveiledere og oppgaverettere på slutten av hvert semester, ca. mai og november.

Erfarne læringsassistenter trenger ikke å søke på nytt. Gi beskjed innen søknadsfristen om du ønsker å fortsette neste semester. Du kan også gi tilbakemelding om hva slags rolle du ønsker neste semester.