Studentaktiv læring

Her finner du tips og råd for å støtte studentene til å engasjere seg i undervisningen og lære i fellesskap.

Praktiske øvelser

Bruk korte skriveøvelser, diskusjoner og hverandrevurdering.

Læringsmiljø

Støtt studentene til å lære i et inkluderende fellesskap.

Skriving

Tips og råd for å skrive gode juridiske tekster.

Tilbakemeldinger

Et oppsett for å rette og gi tilbakemelding på juridiske tekster.

SoTL-prinsippene

Utdanningsfaglig utvikling ved UiO er basert på SoTL-prinsippene (Scholarship of Teaching and Learning):

  • Studentenes læring i fokus
  • Refleksjon rundt egen praksis og utvikling over tid
  • En forskningsbasert tilnærming 
  • Deling av kunnskap i et kollegialt fellesskap

Delingskultur

Vi i CELL vil høre fra deg! Ta kontakt for å dele erfaringer og ressurser fra undervisningen din.