Om Legal Innovation Lab Oslo (LILO)

Et faglig og kreativt rom for juridisk innovasjon.

Tre studenter sitter foran hver sin datamaskin og programmerer

Foto: UiO/Oda Hveem

Interessert i juridisk innovasjon? Vil du utvikle et rettsteknologisk prosjekt?

Innovasjonslaben LILO ble etablert våren 2021. LILO samler studenter, forskere og andre med interesse for rettsteknologi. 

Både studenter og ansatte ved Juridisk fakultet arbeider med rettsteknologi, både i undervisning og forskning. Legal Innovation Lab Oslo (LILO) koordinerer dette arbeidet, og tilbyr veiledning og støtte til studenter og ansatte som har ideer til rettsteknologiske prosjekter.

Bli med: Det er allerede nå mulig å bli med i LILO-nettverket og få digital veiledning. LILO lanseres i bredere skala når det er mulig å gjennomføre fysiske arrangement.

Hold meg oppdatert

Dette tilbyr LILO  

LILO fremmer og støtter studentdrevet innovasjon innen rettsteknologi. LILO skal etablere en fysisk møteplass i Domus Juridica, hvor vi kan tilby veiledning, noen kontorplasser og et sted for kreative workshops. 

LILO fremmer også ny rettsteknologisk forskning, både i regi av ansatte og studenter. Et eksempel er i forbindelse med masteroppgaver. Allerede igangsatte prosjekter har en mulighet til å knytte seg til LILO. 

LILO tilbyr workshops og arrangementer innen blant annet programmering og legal design. 

LILO kan tilby støtte i arbeidet med søknader om prosjektmidler fra STUD-ENT (lenker til ekstern nettside) som er Forskningsrådets ordning for studentdrevne forretningsidéer. 

Nåværende innovasjonsprosjekter

 • Mine opplysninger (lenker til ekstern nettside): En plattform som hjelper med kontroll over personopplysninger

 • Arvebot: En bot som kan fortelle deg hvem som kan arve hva ut ifra opplysninger brukeren taster inn. 

 • Digital rettssal: En plattform hvor studentene blant annet kan trene på gjennomføringen av (fiktive) rettssaker. 

 • Cookie Switch – Cookie Management Tool: Cookie Switch er et verktøy for administrasjon av informasjonskapsler (cookies) som skal gjøre det mulig for ikke-teknologier å ha nettsteder og apper som er i samsvar med EUs personvern- og databeskyttelseslovgivning. Det kan være vanskelig for eiere av nettsteder og apper å bruke informasjonskapsler i samsvar med relevant regelverk uten å ansette konsulenter eller ha kompetanse innen programmering og juridisk ekspertise selv. Cookie Switch har som mål å hjelpe brukerne til å administrere informasjonskapsler på en måte som ivaretar personvernet til dem som besøker nettstedene og appene, og å lette brukernes overholdelse av regler som stammer fra EU og nasjonale regler som regulerer bruken av informasjonskapsler og lignende teknologier.

 • SAKULATOR: En app som estimerer saksbehandlingstid i domstoler; finansiert av Forskningsrådet og i partnerskap med Domstoladministrasjonen, NORCE og CELL. 

 • CLEANUP (lenker til ekstern nettside): Automatisk anonymisering av data for å oppfylle GDPR-krav; finansiert av Forskningsrådet, og hvor prosjektleder er Norsk Regnesentral. Partnere inkluderer blant annet CELL, Lovdata og NAV. 

 • Safe Zone: Safe Zone har som mål å bli en etisk og kompatibel online global plattform med innebygd personvern som gir brukere mulighet til å få psykologhjelp anonymt, og hvor tilgjengeliggjøring (språk og pris) prioriteres i utviklingen.

Involverte

LILO er et samarbeid mellom ansatte og studenter:

 • Tobias Mahler
 • Malcolm Langford
 • Marte B. Deichman-Sørensen
 • Øystein Kvalø
 • Sebastian Schwemer
 • Runar Hilleren Lie
 • Hilde Westbye

Samarbeidspartnere

LILO samarbeider med flere aktører, og samarbeider tett med disse:

Lovdata Domstoladministrasjonen Oslo legal hackathon
Publisert 3. sep. 2020 12:26 - Sist endret 8. nov. 2021 09:45