Forlengelse, sykemelding, permisjon

Forlengelser

Forlengelse av ansettelsesperioden som stipendiat gis etter departementes regler og er beskrevet i  Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO. Programrådet for forskerutdanning (PFF), kan etter søknad, gi forlengelse " i særskilte tilfeller gi forlengelse av ansettelsesperioden for forhold som har vært til hinder for progresjonen i forskerutdanningen..." se retningslinjene punkt 14-6. Forlengelser utover 6 måneder avgjøres av Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU).

 

Sykdom

For sykefravær i inntil 8 dager, kan egenmelding brukes. Den ansatte gir i så fall beskjed til nærmeste leder umiddelbart, og registrerer egenmeldingen i HR-portalen når han/hun er tilbake i arbeid. For sykefravær utover 8 dager må sykemelding må brukes. Sykemeldingen sendes nærmeste leder som videresender den til fakultetsadministrasjonen. Utfyllende informasjon finnes på UiOs side om sykdom.

Permisjoner

Normert tid på ph.d.- programmet er 3 år. Stipendiater blir gjerne ansatt for 4 år, men da med 25% undervisningsplikt. Ansettelsesforholdet forlenges normalt ikke, med mindre det blir innvilget permisjon. Der er derfor svært viktig at du som stipendiat leverer eventuelle søknader om permisjoner så snart som mulig, slik at ansettelsestiden din blir forskjøvet. Fravær som skal gi grunnlag for forlengelse, må utgjøre minst to sammenhengende uker. Fakultetet har samlet en beskrivelse av aktuelle permisjoner for stipendiater på en egen side om permisjoner 

Publisert 18. mai 2015 13:54 - Sist endret 19. mai 2021 14:59