Jon Christian Nordrum er ny førsteamanuensis på Klarspråkprosjektet

Nordrum tar over fra 1. juli 2018.

Nordrum er utdannet cand.jur. 2004 (Tromsø) og LL.M. 2005 (New York University) og har siden arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling der han har hatt lovrådgiveransvar for blant annet naturressurs- og miljørett, internasjonal handels- og investeringsrett og skole- og undervisningslovgivning. Han ble tilsatt ved Institutt for offentlig rett som universitetsstipendiat i september 2010 og som universitetslektor i november 2016.

Publisert 27. juni 2018 11:04 - Sist endret 27. juni 2018 11:04