Aktuelle saker

Publisert 8. apr. 2019 12:36

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) tilbyr stipender for jusstudenter som skal skrive masteroppgave med leveranse høsten 2019 eller våren 2020.

Publisert 3. apr. 2019 15:04

Satsingen på klart språk er enda i startfasen ved Det juridiske fakultet, men hos studentene som jobber i rettshjelpstiltaket Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) er det allerede en integrert del av arbeidshverdagen. Prosjektleder for klarspråksatsingen Jon Christian Fløysvik Nordrum møtte erfarne medarbeidere og nytilsatte i JURK til en samtale om klarspråk 15. januar. Han fant fort ut at det var han som hadde mest å lære. Juridisk fakultetet ønsker å samarbeider med JURK om klarspråksatsingen.

Tung lovtekst i tvangsfullbyrdelsesloven
Publisert 26. mars 2019 17:13

Tema for den første lovkonferansen er lovgivningsutfordringer i det 21. århundre. 4. og 5. juni samles akademikere og praktikere for å diskutere hvordan vi kan lage et bedre lovspråk og hvordan vi på en god måte kan digitalisere lovgivning og forvaltning. 

Pressebilde av Jon C. F. Nordrum
Publisert 14. feb. 2019 15:24

Førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Jon Christian Fløysvik Nordrum er intervjuet i siste utgave av Forskerforum om klarspråk og sin rolle som klarspråkforsker.

Publisert 30. aug. 2018 11:25

I radioprogrammet Språkteigen forteller førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum hvordan jusstudenter skal lære å skrive på en enkel og forståelig måte.

Publisert 27. juni 2018 11:04

Nordrum tar over fra 1. juli 2018.

Jon Christian Fløysvik Nordrum
Publisert 27. juni 2018 08:43

Som nyansatt faglig ansvarlig for Klarspråkprosjektet er Jon Christian Fløysvik Nordrum antagelig den første universitetsjurist med klarspråk som definert fagfelt.

Publisert 15. des. 2016 10:55

Fikk du ikke med deg oppstartsseminaret 5. desember? Vi har både videoopptak og foredragsdokumenter fra dagen.

Publisert 18. nov. 2016 16:09
Publisert 18. nov. 2016 16:08