English version of this page

MultiRights: The Legitimacy of Multi-level Human Rights Judiciary (avsluttet)

Prosjektet undersøker legitimiteten til menneskerettighetsdomstoler og andre internasjonale tilsynsorganer på flere nivåer – særlig nasjonalt, europeisk og internasjonalt.

Om prosjektet

Noen hevder at menneskerettighetstraktater på regionalt og globalt nivå kan være et felles moralsk grunnlag for folkeretten. Men andre er bekymret for at veksten av internasjonale domstoler og tilsynsorganer er illegitim.

MultiRights-prosjektet vil først undersøke påstander om mangel på legitimitet, og deretter vurdere forslag til endringer i de globale og europeiske menneskerettighetsorganene.

Prosjektet ser særlig på fire modeller for en flernivå menneskerettsorden, som spenner fra å gi forrang for nasjonale domstolene til opprettelse av en verdensdomstol for menneskerettigheter. Disse modellene blir vurdert ut fra fire ’konstitusjonelle’ legitimitetsprinsipper: menneskerettighetsverdier, rettsstat, nærhetsprinsippet og demokrati.

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av the European Research Council som et ERC Advanced Grant.

 

Emneord: Menneskerettigheter
Publisert 5. sep. 2011 09:43 - Sist endret 5. des. 2016 10:25

Kontakt

Andreas Føllesdal
Prosjektleder

Annette Hovdal
Prosjektkoordinator

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere