Geir Ulfstein

Bilde av Geir Ulfstein
English version of this page
Telefon +47 22859446
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for offentlig rett

Hjemmeside: ulfstein.net

SSRN: Working papers

Emneord: Folkerett, Miljørett, Internasjonale domstoler, Handel, Menneskerettigheter, Internasjonal handelsrett

Publikasjoner

 • Ulfstein, Geir & Tobiassen, Tomas Midttun (2022). Klarhet om klarhetskravet. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 61, s. 347–348.
 • Ulfstein, Geir (2022). Qatar v. United Arab Emirates. American Journal of International Law. ISSN 0002-9300. 116(2), s. 397–403.
 • Ulfstein, Geir & Zimmerman, Andreas (2022). Concluding Remarks. I Council of Europe, CoE (Red.), Inter-state cases under the European convention of human rights - experiences and current challenges. Council of Europe Publishing. s. 107–108.
 • Ulfstein, Geir; Bismuth, Régis; Rusinova, Vera & Starzhenetskiy, Vladislav (2022). Editors’ Introduction: State Immunity and the Need for a Global Discussion. I Ulfstein, Geir; Bismuth, Régis; Starzhenetskiy, Vladislav & Rusinova, Vera (Red.), Sovereign Immunity Under Pressure - Norms, Values and Interests. Springer. ISSN 9783030877057. s. 1–9. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-87706-4_1.
 • Ulfstein, Geir (2021). United Nations Human Rights Treaty Bodies: Universality and National Implementation. I Hartmann, Jacques & Urfan, Khaliq (Red.), The Achievements of International Law: essays in honour of Robin Churchill. Hart Publishing Ltd. ISSN 9781509917372. s. 123–144. doi: 10.5040/9781509917402.ch-005.
 • Ulfstein, Geir (2021). Transnational constitutional aspects of the European Court of Human Rights. Global Constitutionalism. ISSN 2045-3817. 10(1), s. 151–174. doi: 10.1017/S2045381719000303.
 • Ulfstein, Geir & Churchill, Robin (2020). The Application of the Svalbard Treaty Offshore. I Dahl, Irene Vanja & Jensen, Øystein (Red.), Svalbardtraktaten 100 år - et jubileumsskrift. Fagbokforlaget. ISSN 9788245027884. s. 265–294.
 • Ulfstein, Geir (2020). Human Rights Law Protection of Academics and Academic Work - its importance and Limits. I Lothe, Jakob (Red.), Research and Human Rights. Novus Forlag. ISSN 9788283900446. s. 127–139.
 • Ulfstein, Geir; Ruud, Morten & Føllesdal, Andreas (2020). The European Convention on Human Rights and other parts of international law. International Journal of Human Rights. ISSN 1364-2987. 24(7), s. 913–916. doi: 10.1080/13642987.2020.1810477.
 • Ulfstein, Geir (2020). Folkerettens betydning i dag. I Det Norske Videnskaps-Akademi, Det Norske Videnskaps-Akademi (Red.), Det Norske Videnskaps-Akademi årbok 2019. Novus Forlag. ISSN 9788270999149. s. 195–203.
 • Ulfstein, Geir (2019). Norge brøt folkeretten i Libya . I Tvedt, Terje ; Ottosen, Rune & Heier, Tormod (Red.), Libya: Krigens uutholdelige letthet . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202634421. s. 91–102.
 • Ulfstein, Geir (2019). How should the European Court of Human Rights respond to Criticism? . I Krieger, Heike; Nolte, Georg & Zimmermann, Andreas (Red.), The International Rule of Law? Rise or Decline?. Oxford University Press. ISSN 9780198843603. s. 172–180. doi: 10.1093/oso/9780198843603.003.0011.
 • Ulfstein, Geir (2019). Interpretation of the ECHR in light of the Vienna Convention on the Law of Treaties. International Journal of Human Rights. ISSN 1364-2987. s. 1–18. doi: 10.1080/13642987.2019.1598055. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ulfstein, Geir (2018). International Courts and Tribunals and the Rule of Law in Asia. I Suami, Takao; Peters, Anne; Vanoverbeke, Dimitri & Kumm, Mattias (Red.), Global Constitutionalism from European and East Asian Perspectives. Cambridge University Press. ISSN 9781108264877. s. 518–530. doi: 10.1017/9781108264877.018.
 • Ulfstein, Geir (2018). The role of outcasting in the world order. Global Constitutionalism. ISSN 2045-3817. 7(3), s. 368–373. doi: 10.1017/S2045381718000199. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ulfstein, Geir (2018). Evolutive Interpretation in the Light of Other International Instruments: Law and Legitimacy. I van Aaken, Anne & Motoc, Iulia (Red.), The European Convention on Human Rights and General International Law. Oxford University Press. ISSN 9780198830009. s. 83–94. doi: 10.1093/oso/9780198830009.003.0005.
 • Ulfstein, Geir & Zimmermann, Andreas (2018). Certiorari through the Back Door? The Judgment by the European Court of Human Rights in Burmych and Others v. Ukraine in Perspective. The Law & Practice of International Courts and Tribunals. ISSN 1569-1853. 17(2), s. 289–308. doi: 10.1163/15718034-12341381. Fulltekst i vitenarkiv
 • Young, Oran R.; Squatrito, Theresa; Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2018). What We Know So Far. I Squatrito, Theresa; Young, Oran R.; Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (Red.), The Performance of International Courts and Tribunals. Cambridge University Press. ISSN 9781108348768. s. 406–433. doi: https%3A/doi.org/10.1017/9781108348768.014.
 • Squatrito, Theresa; Young, Oran R.; Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2018). A Framework for Evaluating the Performance of International Courts and Tribunals. I Squatrito, Theresa; Young, Oran R.; Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (Red.), The Performance of International Courts and Tribunals. Cambridge University Press. ISSN 9781108348768. s. 3–35. doi: https%3A/doi.org/10.1017/9781108348768.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ulfstein, Geir (2018). The Human Rights Treaty Bodies and Legitimacy Challenges. I Nienke, Grossman; Harlan, Grant Cohen; Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (Red.), Legitimacy and International Courts. Cambridge University Press. ISSN 9781108529570. s. 284–304. doi: 10.1017/9781108529570.010.
 • Grant Cohen, Harlan; Føllesdal, Andreas; Grossman, Nienke & Ulfstein, Geir (2018). Legitimacy and International Courts – A Framework. I Nienke, Grossman; Harlan, Grant Cohen; Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (Red.), Legitimacy and International Courts. Cambridge University Press. ISSN 9781108529570. s. 1–40. doi: 10.1017/9781108529570.001.
 • Ulfstein, Geir (2017). A Transitional Separation of Powers? I Saul, Matthew William; Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (Red.), The International Human Rights Judiciary and National Parliaments: Europe and Beyond. Cambridge University Press. ISSN 9781316874820. s. 21–31. doi: https%3A/doi.org/10.1017/9781316874820.002.
 • Saul, Matthew William; Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2017). Introduction. I Saul, Matthew William; Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (Red.), The International Human Rights Judiciary and National Parliaments: Europe and Beyond. Cambridge University Press. ISSN 9781316874820. s. 1–18. doi: https%3A/doi.org/10.1017/9781316874820.001.
 • Ulfstein, Geir (2017). Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og Høyesteretts juridiske metode. I Føllesdal, Andreas; Ruud, Morten & Ulfstein, Geir (Red.), Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02212-3. s. 238–254.
 • Ulfstein, Geir & Aksenova, Marina (2016). The Task of Regional and International Courts in Guarding Constitutionalism and Human Rights. I Scheinin, Martin; Krunke, Helle & Aksenova, Marina (Red.), Judges as Guardians of Constitutionalism and Human Rights. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781785365850. s. 352–370.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ulfstein, Geir; Bismuth, Régis; Starzhenetskiy, Vladislav & Rusinova, Vera (2022). Sovereign Immunity Under Pressure - Norms, Values and Interests. Springer. ISBN 9783030877057. 484 s.
 • Ulfstein, Geir & Ruud, Morten (2018). Innføring i folkerett. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029221. 368 s.
 • Howse, Robert; Ruiz-Fabri, Hélène; Ulfstein, Geir & Zang, Michelle Q (2018). The Legitimacy of International Trade Courts and Tribunals. Cambridge University Press. ISBN 9781108335690. 544 s.
 • Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2018). The Judicialization of International Law. A Mixed Blessing? Oxford University Press. ISBN 9780198816423. 288 s.
 • Squatrito, Theresa; Young, Oran R.; Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2018). The Performance of International Courts and Tribunals. Cambridge University Press. ISBN 9781108348768. 537 s.
 • Nienke, Grossman; Harlan, Grant Cohen; Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2018). Legitimacy and International Courts. Cambridge University Press. ISBN 9781108529570. 388 s.
 • Saul, Matthew William; Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2017). The International Human Rights Judiciary and National Parliaments: Europe and Beyond. Cambridge University Press. ISBN 9781316874820. 403 s.
 • Føllesdal, Andreas; Ruud, Morten & Ulfstein, Geir (2017). Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02212-3. 336 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:42 - Sist endret 7. nov. 2019 08:34