Geir Ulfstein

Bilde av Geir Ulfstein
English version of this page
Telefon +47-22859446
Mobiltelefon +47-41470126
Brukernavn
Besøksadresse Offentlig rett Domus Nova 5. etasje St. Olavs plass 5 0165 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Hjemmeside: ulfstein.net

SSRN: Working papers

Emneord: Folkerett, Miljørett, Internasjonale domstoler, Handel, Menneskerettigheter, Internasjonal handelsrett

Publikasjoner

 • Ulfstein, Geir (2019). How should the European Court of Human Rights respond to Criticism? Comment on Angelica Nussberger., In Heike Krieger; Georg Nolte & Andreas Zimmermann (ed.),  The International Rule of Law? Rise or Decline?.  Oxford University Press.  ISBN 9780198843603.  11.  s 172 - 180
 • Ulfstein, Geir (2019). Interpretation of the ECHR in light of the Vienna Convention on the Law of Treaties. International Journal of Human Rights.  ISSN 1364-2987.  s 1- 18
 • Grant Cohen, Harlan; Føllesdal, Andreas; Grossman, Nienke & Ulfstein, Geir (2018). Legitimacy and International Courts – A Framework, In Grossman Nienke; Grant Cohen Harlan; Andreas Føllesdal & Geir Ulfstein (ed.),  Legitimacy and International Courts.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108529570.  1.  s 1 - 40
 • Squatrito, Theresa; Young, Oran R.; Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2018). A Framework for Evaluating the Performance of International Courts and Tribunals, In Theresa Squatrito; Oran R. Young; Andreas Føllesdal & Geir Ulfstein (ed.),  The Performance of International Courts and Tribunals.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108348768.  1.  s 3 - 35 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ulfstein, Geir (2018). Evolutive Interpretation in the Light of Other International Instruments: Law and Legitimacy, In Anne van Aaken & Iulia Motoc (ed.),  The European Convention on Human Rights and General International Law.  Oxford University Press.  ISBN 9780198830009.  4.  s 83 - 94
 • Ulfstein, Geir (2018). International Courts and Tribunals and the Rule of Law in Asia, In Takao Suami; Anne Peters; Dimitri Vanoverbeke & Mattias Kumm (ed.),  Global Constitutionalism from European and East Asian Perspectives.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108264877.  17.  s 518 - 530
 • Ulfstein, Geir (2018). The Human Rights Treaty Bodies and Legitimacy Challenges, In Grossman Nienke; Grant Cohen Harlan; Andreas Føllesdal & Geir Ulfstein (ed.),  Legitimacy and International Courts.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108529570.  10.  s 284 - 304
 • Ulfstein, Geir (2018). The role of outcasting in the world order. Global Constitutionalism.  ISSN 2045-3817.  7(3), s 368- 373 . doi: 10.1017/S2045381718000199 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ulfstein, Geir & Zimmermann, Andreas (2018). Certiorari through the Back Door? The Judgment by the European Court of Human Rights in Burmych and Others v. Ukraine in Perspective. The Law & Practice of International Courts and Tribunals.  ISSN 1569-1853.  17(2), s 289- 308 . doi: 10.1163/15718034-12341381 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Young, Oran R.; Squatrito, Theresa; Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2018). What We Know So Far, In Theresa Squatrito; Oran R. Young; Andreas Føllesdal & Geir Ulfstein (ed.),  The Performance of International Courts and Tribunals.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108348768.  13.  s 406 - 433
 • Saul, Matthew William; Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2017). Introduction, In Matthew William Saul; Andreas Føllesdal & Geir Ulfstein (ed.),  The International Human Rights Judiciary and National Parliaments: Europe and Beyond.  Cambridge University Press.  ISBN 9781316874820.  Introduction.  s 1 - 18
 • Ulfstein, Geir (2017). A Transitional Separation of Powers?, In Matthew William Saul; Andreas Føllesdal & Geir Ulfstein (ed.),  The International Human Rights Judiciary and National Parliaments: Europe and Beyond.  Cambridge University Press.  ISBN 9781316874820.  1.  s 21 - 31
 • Ulfstein, Geir (2017). Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og Høyesteretts juridiske metode, I: Andreas Føllesdal; Morten Ruud & Geir Ulfstein (red.),  Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02212-3.  10.  s 238 - 254
 • Ulfstein, Geir (2016). Høyesteretts anvendelse av traktatorganers tolkningspraksis. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  55(7), s 395- 404
 • Ulfstein, Geir (2016). The European Court of Human Rights and national courts: a constitutional relationship?, In Oddny Mjöll Arnadottir & Antoine Buyse (ed.),  Shifting Centres of Gravity in Human Rights protection..  Routledge.  ISBN 978-1-138-12124-9.  Part 1, chapter 4.  s 46 - 58
 • Ulfstein, Geir & Aksenova, Marina (2016). The Task of Regional and International Courts in Guarding Constitutionalism and Human Rights, In Martin Scheinin; Helle Krunke & Marina Aksenova (ed.),  Judges as Guardians of Constitutionalism and Human Rights.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785365850.  Kapittel 16.  s 352 - 370
 • Karlsson Schaffer, Johan; Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2014). International human rights and the challenge of legitimacy, In Andreas Føllesdal; Johan Karlsson Schaffer & Geir Ulfstein (ed.),  The Legitimacy of international human rights regimes : legal, political and philosophical perspectives.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-03460-0.  Kapittel 1.  s 1 - 31 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ulfstein, Geir (2014). International Courts and Judges: Independence, Interaction, and Legitimacy. New York University Journal of International Law and Politics.  ISSN 0028-7873.  46(3), s 849- 866
 • Ulfstein, Geir (2014). Law-making by Human Rights Treaty Bodies, In Rain Liivoja & Jarna Petman (ed.),  International Law-making. Essays in Honour of Jan Klabbers.  Routledge.  ISBN 978-0-415-65956-7.  Kapittel 14.  s 249 - 257 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ulfstein, Geir (2014). The European Court of Human Rights as a Constitutional Court?. Schriftenreihe der Universität der Bundeswehr München.  ISSN 1868-5935.
 • Ulfstein, Geir (2014). Towards an International Human Rights Judiciary, In Jonas Ebbesson; Marie Jacobsson; Mark Klamberg; David Langlet & Pål Wrange (ed.),  International Law and Changing Perceptions of Security.  Brill Nijhoff.  ISBN 978-9004-27457-0.  Towards an International Human Rights Judiciary.  s 296 - 306 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ulfstein, Geir & Føllesdal, Andreas (2014). The European Court of Human Rights and the Norwegian Supreme Court: Independence and Democratic Control, In Nils A. Engstad; Astrid Lærdal Frøseth & Bård Tønder (ed.),  The independence of judges.  Eleven International Publishing.  ISBN 978-94-6236-116-4.  17.  s 247 - 260
 • Voigt, Christina & Ulfstein, Geir (2014). Rethinking the legal form and principles of a new climate agreement, In Todd L. Cherry; Jon Hovi & David M. McEvoy (ed.),  Toward a New Climate Agreement. Conflict, Resolution and Governance.  Routledge.  ISBN 978-0-415-64379-5.  Kap. 13.  s 183 - 198 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Føllesdal, Andreas; Peters, Birgit & Ulfstein, Geir (2013). Conclusions, In Andreas Føllesdal; Birgit Peters & Geir Ulfstein (ed.),  Constituting Europe: The European Court of Human Rights in a National, European and Global Context.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-02444-1.  kapittel.  s 389 - 402
 • Føllesdal, Andreas; Peters, Birgit & Ulfstein, Geir (2013). Introduction, In Andreas Føllesdal; Birgit Peters & Geir Ulfstein (ed.),  Constituting Europe: The European Court of Human Rights in a National, European and Global Context.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-02444-1.  Kapittel.  s 1 - 24
 • Ulfstein, Geir (2013). 'Awarding Compensation in a Fragmented Legal System: The Diallo Case'. Journal of International Dispute Settlement.  ISSN 2040-3585.  4(3), s 477- 485 Vis sammendrag
 • Ulfstein, Geir (2013). Les Activites normatives de l’organisation internationale, I: Evelyne Lagrange & Jean-Marc Sorel (red.),  Droit des organisations internationales.  L.G.D.J.  ISBN 978-2-275-03590-1.  Kapittel 23.  s 737 - 755
 • Ulfstein, Geir & Christiansen, Hege Føsund (2013). The Legality of the NATO Bombing in Libya. International and Comparative Law Quarterly.  ISSN 0020-5893.  62(1), s 159- 171 . doi: 10.1017/S0020589312000565 Vis sammendrag
 • Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2012). Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og Høyesterett - uavhengighet og demokratisk kontroll, I: Nils Asbjørn Engstad; Astrid Lærdal Frøseth & Bård Tønder (red.),  Dommernes uavhengighet.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1110-4.  Kapittel.  s 443 - 461 Vis sammendrag
 • Ulfstein, Geir (2012). Compliance with the Kyoto Protocol - Experiences and Prospects, In  Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  Kapittel.  s 532 - 545
 • Ulfstein, Geir (2012). Den rettslige betydningen av avgjørelser fra menneskerettslige konvensjonsorganer. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  51(9), s 552- 570
 • Ulfstein, Geir (2012). Depoliticizing compliance, In  Promoting Compliance in an Evolving Climate Regime.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-521-19948-3.  Chapter 18.  s 418 - 434
 • Ulfstein, Geir (2012). Individual complaints, In Helen Keller & Geir Ulfstein (ed.),  UN Human Rights Treaty Bodies.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-00654-6.  Chapter 3.  s 73 - 115
 • Ulfstein, Geir (2012). The Relationship Between Constitutionalism and Pluralism. Goettingen Journal of International Law.  ISSN 1868-1581.  4(2)
 • Ulfstein, Geir (2012). Treaty Regimes, In Duncan B. Hollis (ed.),  The Oxford Guide to Treaties.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-960181-3.  Part III, Chapter 17.  s 428 - 448
 • Ulfstein, Geir & Keller, Helen (2012). Conclusions, In Helen Keller & Geir Ulfstein (ed.),  UN Human Rights Treaty Bodies.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-00654-6.  Chapter 9.
 • Ulfstein, Geir & Keller, Helen (2012). Introduction, In Helen Keller & Geir Ulfstein (ed.),  UN Human Rights Treaty Bodies.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-00654-6.  Chapter 1.
 • Henriksen, Tore & Ulfstein, Geir (2011). Maritime Delimitation in the Arctic: The Barents Sea Treaty. Ocean Development and International Law.  ISSN 0090-8320.  42(1-2), s 1- 21 . doi: 10.1080/00908320.2011.542389

Se alle arbeider i Cristin

 • Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (ed.) (2018). The Judicialization of International Law. A Mixed Blessing?. Oxford University Press.  ISBN 9780198816423.  288 s.
 • Howse, Robert; Ruiz-Fabri, Hélène; Ulfstein, Geir & Zang, Michelle Q (ed.) (2018). The Legitimacy of International Trade Courts and Tribunals. Cambridge University Press.  ISBN 9781108335690.  544 s.
 • Nienke, Grossman; Harlan, Grant Cohen; Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (ed.) (2018). Legitimacy and International Courts. Cambridge University Press.  ISBN 9781108529570.  388 s.
 • Squatrito, Theresa; Young, Oran R.; Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (ed.) (2018). The Performance of International Courts and Tribunals. Cambridge University Press.  ISBN 9781108348768.  537 s.
 • Ulfstein, Geir & Ruud, Morten (2018). Innføring i folkerett. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029221.  368 s.
 • Føllesdal, Andreas; Ruud, Morten & Ulfstein, Geir (red.) (2017). Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02212-3.  336 s. Vis sammendrag
 • Saul, Matthew William; Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (ed.) (2017). The International Human Rights Judiciary and National Parliaments: Europe and Beyond. Cambridge University Press.  ISBN 9781316874820.  403 s. Vis sammendrag
 • Lien, Inger-Lise; Ulfstein, Geir & Ali, Farah (2015). Velkommen som ny statsborger. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.  ISBN 978-82-999995-1-9.  142 s.
 • Føllesdal, Andreas; Karlsson Schaffer, Johan & Ulfstein, Geir (ed.) (2014). The Legitimacy of international human rights regimes : legal, political and philosophical perspectives. Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-03460-0.  309 s.
 • Føllesdal, Andreas; Peters, Birgit & Ulfstein, Geir (ed.) (2013). Constituting Europe: The European Court of Human Rights in a National, European and Global Context. Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-02444-1.  441 s. Vis sammendrag
 • Keller, Helen & Ulfstein, Geir (ed.) (2012). UN Human Rights Treaty Bodies. Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-00654-6.  500 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ulfstein, Geir (2019). How International Law Restricts the Use of Military Force in Hormuz.
 • Ulfstein, Geir (2019). Krim: en oppklaring. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Ulfstein, Geir (2019). Utenriksministeren svarte ikke på om Norge brøt folkeretten i Libya. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. . doi: https://morgenbladet.no/ideer/2019/01/utenriksministeren-svarte-ikke-pa-om-norge-brot-folkeretten-i-libya
 • Churchill, Robin; Sundet, Jan Henry & Ulfstein, Geir (2018). Snøkrabben som «sedentær art» etter FNs havrettstraktat – et tilsvar. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  57(8), s 510- 515
 • Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2018). ... og for øvrig bør EMD nedlegges?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2018). International Courts and Tribunals: Rise and Reactions, In Andreas Føllesdal & Geir Ulfstein (ed.),  The Judicialization of International Law. A Mixed Blessing?.  Oxford University Press.  ISBN 9780198816423.  Forord.  s 1 - 6
 • Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2018). Københavnerklæringen – opp som en løve. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2018, 12. mars). Om vi skrev menneskerettighetene i dag.. [Radio].  NRK P2 - Studio 2.
 • Helmersen, Sondre Torp; Ulfstein, Geir & Waibel, Michael (2018). The Application of Teachings by the International Court of Justice.
 • Langford, Malcolm & Ulfstein, Geir (2018). Et ulovlig missilangrep. Aftenposten.
 • Ulfstein, Geir (2018, 12. april). Krabbekonflikten. [Radio].  Krig og fred - en podkast fra NRK Urix.
 • Ulfstein, Geir (2018, 17. april). Syria. [Radio].  Politisk Kvarter - NRK Radio.
 • Føllesdal, Anderas & Ulfstein, Geir (2017). Islamske stater har også godtatt at menneskerettighetene er universelle. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/BJJ6mQ/Kort-sagt_-onsdag-29-november
 • Føllesdal, Andreas; Ruud, Morten & Ulfstein, Geir (2017). De internasjonale menneskerettighetene og Norge: Spenninger og samspill, I: Andreas Føllesdal; Morten Ruud & Geir Ulfstein (red.),  Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02212-3.  Innledning.  s 13 - 32
 • Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2017). Truer menneskerettighetene demokratiet?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Johansen, Stian Øby; Ulfstein, Geir & Nollkaemper, André (2017). The Human Rights Accountability Mechanisms of International Organizations: A Framework and Three Case Studies. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 108. Vis sammendrag
 • Langford, Malcolm & Ulfstein, Geir (2017). USAs angrep mot Syria var ulovlig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ulfstein, Geir (2017). Folkeretten – en viktig målestokk i internasjonal politikk.
 • Ulfstein, Geir & Føllesdal, Andreas (2017). Utfordre for å forbedre, eller for å rive ned?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Føllesdal, Andreas; Saul, Matthew William & Ulfstein, Geir (2016). Brexit truer menneskerettsvern. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Gloppen, Siri; Gloppen, Siri; Ulfstein, Geir; Ivarsflaten, Elisabeth; Ginsburg, Tom & Pape, Robert (2016). International Law, Courts and Democracy in a Time of Extremism.
 • Ulfstein, Geir (2016). Afghanistan-utvalget svikter om folkeretten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ulfstein, Geir (2016). Den europeiske menneskerettighetsdomstolen som en konstitusjonell domstol?, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  33.  s 499 - 508
 • Ulfstein, Geir (2016). Folkeretten er et rettssystem, ikke bare politikk. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Ulfstein, Geir (2016, 05. februar). Intervju: Assange får støtte fra FN. [TV].  Dagsnytt atten, NRK.
 • Ulfstein, Geir (2016). Manglende kunnskap om internasjonale domstoler. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Ulfstein, Geir (2016, 14. april). Professor: – Kan være brudd på Svalbardtraktaten. [Internett].  NRK.
 • Ulfstein, Geir (2016). Ti teser om folkeretten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 20- 21
 • Arlov, Thor Bjørn & Ulfstein, Geir (2015). Klart for en kraftfull satsing på Svalbard.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ulfstein, Geir (2015). Transparency in International Law. Edited by Andrea Bianchi and Anne Peters. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2013.. American Journal of International Law.  ISSN 0002-9300.  109(2), s 448- 452 . doi: 10.5305/amerjintelaw.109.2.0448
 • Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2014, 29. mars). Internasjonal strafferett i St. Olavs gate. [Radio].  Verdibørsen, NRK P2.
 • Ulfstein, Geir (2014). Closing the conference - summing up.
 • Ulfstein, Geir (2014). Folkerett før og under krig. Hvor hender det?.  ISSN 0801-9509.
 • Ulfstein, Geir (2014). Folkerettslig hengemyr. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ulfstein, Geir (2014). Grunnlov og nasjonalromantikk. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Ulfstein, Geir (2014). Har ikke anbefalt niqab-forbud. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 3
 • Ulfstein, Geir (2014). Kan folkeretten berge Ukraina?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 25
 • Ulfstein, Geir (2014). Rule of law: "Constitutional court" or "guardian of individuals"?.
 • Ulfstein, Geir (2014). Selvforsvarets grenser. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 19
 • Ulfstein, Geir (2013). Bomber for menneskerettigheter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Ulfstein, Geir (2013). Internaional Organisations and Law-Making.
 • Ulfstein, Geir (2013). Norway’s Experiences with Human Rights Policy.
 • Ulfstein, Geir (2013). Petroleum activities in the disputed areas around Svalbard?.
 • Ulfstein, Geir (2013). Towards and international human rights judiciary?.
 • Ulfstein, Geir (2013). What should be the functions of human rights courts and treaty bodies?.
 • Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2012). Domstolens dilemma. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 17
 • Ulfstein, Geir (2012). Afghanistan, folkerett og redelighet – replikk til Frode Helmich Pedersen, av Geir Ulfstein. Samtiden.  ISSN 0036-3928.
 • Ulfstein, Geir (2012). The Case of the 2010 Norway-Russia Delimitation Agreement.
 • Ulfstein, Geir (2012). The Council of Europe and the OSCE: Enhancing co-operation and complementarity through greater coherence.
 • Voigt, Christina; Gullberg, Anne Therese; Hovi, Jon; Lahn, Bård & Ulfstein, Geir (2012). Can Law Save the Climate?.
 • Opsal, Jan Asbjørn; Ådna, Gerd Marie & Ulfstein, Geir (2011). Osama Bin Laden drept : nå er han blant de største martyrene (eller). Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.  s 4- 4

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:42 - Sist endret 28. mars 2019 14:58