Elektronisk handel

Elektronisk handel er en samlebetegnelse for et knippe rettslige problemstillinger knyttet til omsetning av varer og tjenester i nettet. Flere av spørsmålene er knyttet til avtaleinngåelse på nettet, også den grunnleggende avtalemekanismen.

Presentasjon av området

Stikkord som beskriver de rettslige problemstillingene i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av handel på nettet er elektroniske signaturer og sertifikattjenester, elektronisk betalingsformidling og ansvar – sammen med spesielle former for handel som offentlig anbud eller auksjoner.

Tradisjonelt behandles også avtaler om salg eller bruk av utstyr for informasjonsbehandling eller relaterte tjenester (f eks telekommunikasjon eller utvikling av programmer) – disse spørsmålene samles ofte under den unøyaktige overskriften IT-kontrakter. Ansvarsspørsmål blir også behandlet, både ansvar i og utenfor kontraktsforhold, og både strafferettslig og erstatningsrettslig ansvar. Handel på nettet vil ofte forutsette transaksjoner på tvers av landegrenser. Det vil derfor ofte være interlegale aspekter knyttet til slike forhold (spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg), det er vil ofte være ønskelig med komparativrettslige studier.Kort presentasjon av forskningsområdet.

Prosjekter

Publisert 30. nov. 2009 09:27 - Sist endret 9. des. 2020 12:03