Rettsteknologi

Rettsteknologi handler om hvordan vi kan bruke informasjons- og kommunikasjons-teknologi (IKT) til å forbedre og effektivisere arbeid innen rettssystemet.

Presentasjon av området

Forskning innen rettsteknologi gjelder særlig tre delområder:
 
Spørsmål vedrørende informasjonssystemer for søking og gjenfinning av rettskilder (lover, dommer mv). Lovdata og Rettsdata er sentrale eksempler på slike systemer i Norge. Systemene gjør rettskildematerialet lettere tilgjengelig for den profesjonelle rettskildebruker og for allmennheten. SERI tok allerede i 1970 opp arbeidet med å beskrive og analysere informasjonssystemer for gjenfinning av dokumenter i naturlig språk, ofte kalt tekstsøkesystemer. I løpet av et tiår ble en rekke grunnleggende studier gjennomført. Ett av disse la fundamentet for den virksomhet som i dag drives av stiftelsen Lovdata. Jon Bings doktoravhandling fra 1982 utvikler en teori for rettslige kommunikasjonsprosesser og har vært sentral for senere forskning på området.
 
Et annet delområde gjelder systemer som innebærer transformering av rettsregler til datamaskinprogrammer for å automatisere rettsanvendelsen. Reglene foreligger da ikke i naturlig språk med er uttrykt i programmeringsspråk. SERI har arbeidet med rettslige beslutningssystemer siden midten av 1970-tallet, og etableringen av Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) i 1994 innebar bl.a. en satsing på forskning vedrørende forvaltningens bruk av rettslige beslutningssystemer.
 
Dagens forskning omfatter også regelverksadministrasjon ("regulatory management"), dvs. IKT kan brukes å sikre regelverkskvalitet (konsistente og koordinerte regelverk mv). 
 
Deler av Tobias Mahlers doktoravhandling (2010) om Legal Risk Management – Developing and Evaluating Elements of a Method for Proactive Legal Analyses, With a Particular Focus on Contracts, kan sies å høre hjemme under dette forskningsområdet. Arbeidet handler bl.a om bruk av grafiske språk for å forbedre beslutninger om risiko i juridisk arbeid.

Prosjekter

Kontakt

Professor Tobias Mahler

Publisert 26. nov. 2009 09:15 - Sist endret 9. des. 2020 12:00